Depozit legal

Constituirea Depozitului legal local 
 
• Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile judeţene şi de Biblioteca Metropolitană Bucureşti. 
• Depozitul legal local reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural mobil local. 
• Pe baza depozitului legal local se realizează Bibliografiile locale. 
• Producătorii trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeţeană din judeţul în care îşi au sediul, respectiv domiciliul; producătorii cu sediul in Bucureşti vor trimite un exemplar la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local. 
 
• Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal local următoarele documente: 
- cărţile; 
- broşurile; 
- extrasele din publicaţii seriale; 
- publicaţiile seriale; 
- publicaţiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte normative; 
- manualele şcolare; 
- documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri; 
- documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CCD-uri, DVD-uri.
 
 Controlul depunerii Depozitului legal 
 
Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în judeţul respectiv, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, constată contravenţiile şi aplică amenzi contravenţionale; 
- personalul desemnat cu controlul aplicării Legii Depozitului legal încheie procese verbale de constatare şi procese verbale de contravenţie; 
- Ministerul Culturii şi Cultelor eliberează legitimaţii speciale pentru personalul de control; 
- controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea amenzilor contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere. 
 
Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal în termen de 30 de zile de la data apariţiei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară; 
- amenda se aplică pentru fiecare titlu sau număr de serial în parte; 
- amenda se plăteşte în contul bibliotecii beneficiare de depozit legal local; 
- in termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale, contravenienţii sunt  obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei; 
- netransmiterea documentelor în termen de 30 de zile după aplicarea amenzii contravenţionale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între limitele prevăzute, reduse la jumătate. 
- aceste prevederi nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenienţii probează că, anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenţionale, nu mai deţin documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei. 
 
Sumele provenite din amenzi, care revin, Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, respectiv bibliotecilor judeţene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achiziționarea documentelor netrimise de producători.
 

Inaugurarea Depozitului Legal de Carte la Biblioteca Județeană „George Coșbuc”

În data de 25 februarie 2015, cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la apariția primei legi a Depozitului de Carte, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud a inaugurat, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, D-nul Alexandru Pugna și a Directorului Bibliotecii, D-nul Ioan Pintea, Depozitul Legal de Carte.

Într-un spațiu generos, special amenajat, sunt depozitate, în primul rând, cărți/documente tipărite de edituri din județul Bistrița-Năsăud, dar și lucrări de autori locali, scriitori originari din județ, clasici născuți în Bistrița-Năsăud.

De asemenea au fost achiziționate documente de bibliotecă de la edituri din țară despre județul nostru.

Depozitul este constitut în baza legii nr. 111/1995.

Editorii de carte și toți cei care tipăresc documente prevăzute în această lege sunt obligați să depună la sediul Bibliotecii noutățile editoriale.