Home » ACHIZIȚIE DE CARTE ȘI PRELUCRARE

ACHIZIȚIE DE CARTE ȘI PRELUCRARE

Compartimentul „Achiziție de carte și prelucrare” realizează următoarele activități:

  • asigură activități de prelucrare curentă, în sistem automatizat sau/tradițional, a tuturor categoriilor de documente, efectuând operațiile de catalogare, clasificare și cotare;
  • dezvoltă și corectează baza de date (catalogul online), menține și dezvoltă, în sistem tradițional, Catalogul general de serviciu;
  • realizează, în sistem tradițional și automatizat, operațiile de eliminare din evidențele bibliotecii a unor documente din categoria bunurilor culturale comune (uzate fizic sau moral, pierdute și achitate de utilizatori), a celor rezultate în urma inventarierii, precum și cele de transfer a unor documente;
  • colectează și comunică datele statistice aferente compartimentului (colecții, achiziții de documente, eliminări de documente etc.) în vederea realizării statisticii generale a bibliotecii și respectiv a raportului statistic trimestrial, semestrial și anual;
  • constituie și completează colecțiile Bibliotecii prin achiziții curente și retrospective în funcție de interesul de lectură al cititorilor, de structura socio-profesională a populației județului Bistrița-Năsăud și de caracterul enciclopedic al Bibliotecii;
  • prospectează modalitățile și sursele de informare bibliografică pentru completarea colecțiilor Bibliotecii.

Compartimentul „Achiziție de carte și prelucrare” este deservit de către:

D-na Octavia Colda
Dl. Marcel Seserman
Dl. Marcel Seserman

                                                                                             D-na Simon Alina