Biblioteca Publică Braniştea

Biblioteca Publică Braniştea

Servicii oferite publicului:

  • Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii
  • Sală de lectură
  • Internet

Anul înființării: 1965

Unități de bibliotecă: 12788


Monografie:

Sate componente: Braniștea, Cireșoaia, Măluț

Istorie locală

Datorită așezării comunei în trepte diferite de relief și posibilitățile de dezvoltare oferite de cadrul natural sunt diferite. Satele Braniștea și Măluț, așezate în culoarul Someșul Mare, au posibilități de dezvoltare, aspectele critice fiind minore. Satul Cireșoaia, așezat în zona dealurilor, pe un teren accidentat, în pantă, cu posibile alunecări de teren, are posibilități de dezvoltare limitată. Specificul acestor localități constă în nenumăratele livezi de cireși și de meri care constituie principala sursă de dezvoltare economică. Potențialul economic este preponderent agricol.

Localitatea Braniștea e atestată documentar din 1362. Proprietarii acestui domeniu nobiliar au fost familiile Apaffi și Bethlen. În 1713 localitate avea 29 de fumuri, iar in 1750 avea 68 de fumuri. Între 1760-1769 sunt menționați mulți proprietari ai domeniului. În 1769 familia Bethlen avea pod cu vamă la Braniștea, iar în 1787 a fost înființată o stație de poștalion care a fost mutată mai târziu la Ciceu-Cristur. În 1898 printre proprietari sunt menționați Bethlen Laszlo și Mosa Sandor localitatea având 3 mori. La acea vreme, Braniștea aparținea comitatului Dăbâca, aici desfășurându-se și câteva ședințe ale Comitatului.

Localitatea este așezată în lunca Someșului Mare, la o altitudine de 250 de metri. Terenul este plan cu o ușoară pantă spre partea nordică spre râul Someșului Mare, fără alunecări de teren.

Prima atestare a localității Cireșoaia datează din 1269 când jumătate din localitate este proprietatea lui Belus, fiul lui Marc și cealaltă jumătate este proprietatea lui Fülöp, fiul lui Jacob, care erau vasalii cetății Unguraș. În 1269, acestea au vândut Cireșoaia proprietarului vecin, comitatului Apa, pentru 15 mărci de argint. In 1342 este menționată în registrul de dijme papale. In 1447 se afla încă în proprietatea familiei Apaffi. In 1661 în timpul campaniei otomane tabara lui Ali Pașa care urmărindu-l pe Kemeny se așează aici. Documentele menționează jeleri și iobagi. În monografia comitatului Dăbâca, Kadar menționează descoperirea unor fragmente ceramice, material arheologic găsit în vatra satului. In anul 1759 localitatea Cireșoaia avea garnizoană.

Satul Măluț este amintit în 1263 în hotarul Cireșoaiei. In 1334 se afla în proprietatea strămoșilor familiei Bethlen. Localitatea are statutul celor aflate pe domeniile nobiliare. In 1866 avea 76 de fumuri. In 1717 a suferit consecințele ultimei invazii tătare. Tătarii și-au ridicat temporar o tabără aici, loc de pornire a unor expediții de pradă.

Obiective, manifestări de interes cultural și turistic

· Biserica reformată din satul Cireşoaia

· Sebarea cireşelor, în satul Cireşoaia. Festivalul cireșelor are loc, de obicei, la sfârșitul lunii iunie în satul Cireșoaia. Prima sărbătorire a avut loc in anul 1893.

· Întrunirea fiilor satului, în satul Măluț. Se organizează la sfârșitul lunii iunie . Sărbătoare s-a ținut înce pând d in anul 1994 .

Aceste tradi ții având un farmec aparte se păstrează și se organizează în fiecare an, ocazii cu care se adună nu numai fiii satului, ci și personalități din întregul județ și chiar de peste hotare. Ambele sărbători încep de dimineața cu slujbe religioase la cele 2 biserici, după care se continuă cu o ieșire în câmp unde se desfășoară

programe artistice și unde se servesc în mod tradițional fructele specifice zonei: cireșele.


Personal:

Bibliotecar: Margareta Vlașin


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427010 Braniștea, str. Principală nr. 102
Telefon: 0263 349000; 0743 036270
Email: margareta_vlasin@yahoo.com