Biblioteca Publică Budacu de Jos

Biblioteca Publică Budacu de Jos

Anul înființării: 1964

Unități de bibliotecă: 9030


Monografie:

Sate componente: Budacu de Jos (reședință), Buduș, Jelna, Monariu, Simioneşti

Istorie locală

Situată în centrul județului la sud-est de municipiul Bistrița, comuna Budacu de Jos este o așezare frumoasă, locuită până în 1944 de către populația săsească, amprenta acestei civilizații fiind vizibilă și astăzi.

Localitatea Budacu de Jos este atestată documentar din anul 1345, dar se poate spune că aceste locuri frumoase au fost populate încă din vremea daco-romană. Mărturie în acest sens stau: Turnul Roman din secolul al II-lea, situl arheologic Monariu, situl arheologic Jelna etc.

Budușul a fost întemeiat în sec. al XIII-lea de coloniștii sași. Este atestat documentar din anul 1345. În anul 1621, sașii s-au strămutat în Budacu de Jos (mai demult "Budacu Săsesc"), iar în Buduș au fost așezați români și maghiari.

Prima atestare documentară a Jelnei, cu numele de Zolosim, datează din 16 iulie 1264. Ca si-n alte localități, perimetrul așezării a fost locuit din timpuri mult mai îndepărtate. Istoria Jelnei a început însă în secolul al XIII-lea, odată cu colonizările germane susținute de regele Geza al II-lea pe Văile Someșului și ale Bistriței. Dezvoltarea localității este legată de comunitatea săsească a regiunii. În dialectul săsesc localitatea este cunoscută sub denumirea de Zanderf, iar în limba maghiară, denumirea s-a traduc Zsolna. În anul 1453, Jelna intră în posesia lui Iancu de Hunedoara, iar în 1496 meșterul Erasmus din Bistrița primește însărcinarea de a turna clopotul mare al bisericii. La 1497 este atestată prima școală organizată pe lângă biserică. La 1498, moara din localitate este distrusă de inundații. Începând cu anul 1508, satele din district, inclusiv Jelna, se subordonează Consiliului Bistriței. În 1765 se înființează Regimentul valah grăniceresc care cuprindea și 10 familii din Jelna.

Biserica parohială din Jelna, fostă evanghelică, astăzi într-o stare gravă de avariere, a posedat un gard cimiterial. De forma unui heptagon, el a fost înzestrat, la 1560, cu un nou turn-clopotniţă de o formă monumentală, amplasat la sud-est. Amintind de turnuri de fortificaţie, avea acces asigurat doar dinspre interiorul curtinei. O poartă de intrare în incintă era amplasată la est de biserică.

Biserica din Jelna a fost la început catolică şi purta hramul Sfântul Petru. În 1455, aici erau importante relicve creştine: fragmente din veşmântul Fecioarei Maria, din coroana de spini a lui Iisus şi pământ de la Mormântul Sfânt de la Ierusalim. În anul 1502, Biserica avea un steag aurit pentru procesiuni religioase. În 1558, obiectele catolice au fost vândute, biserica devenind lutherană, S-a ridicat turnul din piatră şi s-a montat un ceas.

Numele localității Monariu apare pentru prima dată într-un document din anul 1246. În 1562 a avut loc un incendiu care a afectat tot satul. În data de 14 iulie 1751, o inundație neașteptată a distrus satul, dată după care așezarea s-a mutat pe un amplasament mai ridicat.

Obiective de interes cultural și turistic

· Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Budacu de Jos, construcție secolul al XVII-lea

· Biserica evanghelică-lutherană" din satul Monariu, construită între anii 1755 – 1782, edificiu cu arhitectură neoclasică cu origini romanice. Astăzi aparține cultului creștin penticostal

· Biserica evanghelică-lutherană din satul Buduș

· Biserica de lemn "Schimbarea la Față" din satul Budacu de Jos

· Biserica evanghelică din Jelna


Personal:

Bibliotecar: post desfiinţat


Adresa: 427015 Budacu de Jos, str. Principală nr. 27
Telefon: 0263 272006
Email: budacudejos@yahoo.com