Biblioteca Publică Budeşti

Biblioteca Publică Budeşti

Servicii oferite publicului:

  • Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii
  • Sală de lectură
  • Internet

Anul înființării: 1968

Unități de bibliotecă: 11212


Monografie:

Sate componente: comuna Budeşti, Budeşti-Fânaţe, Ţagu, Ţăgşoru

Istorie locală

Atestarea documentară a satelor Budești, Țagu și Țăgșoru are loc la data de 10 aprilie 1329, toate trei satele fiind menționate în registrele Capitlului de la Alba Iulia. În acest document se descriu amănunțit hotarele aflate în folosința acestor sate, hotare marcate fie de forme de relief naturale, prin movile cu semne ridicate în prezența trimișilor Capitlului care cu această ocazie au făcut o dare de seamă asupra situațiilor curente întâlnite în teren.

Potrivit profesorului Rus Augustin, prima atestare a localității Budești a avut loc la data de 3 august 1283, iar localitatea Țagu este atestată la data de 31 august 1327. Aceste atestări se află în registrele Capitlului de la Alba Iulia, pe care profesorul Rus le-a găsit la Arhivele Naționale din Cluj-Napoca.

Satul reședință de comună a primit numele de Budești după hotărârea de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918, când prin voința întregii suflări a luat ființă statul național unitar român.

Profesorul Rus Augustin în “Monografia istorică a comunei Budești” arată că denumirea inițială a localității Budești după cum a fost menționată în registrul Capitlului de la Alba Iulia din 3 august 1283 era Vechea.

Profesorul Gherman Gheorghe în “Monografia comunei Budești” arată denumirile localităților Budești, Țagu și Țăgșoru, preluate din “Dicționarul istoric al localităților din Transilvania” întocmit de Coriolan Suciu. Pentru localitatea Budești întâlnim denumirile: Budatelek, Budatelce, Budateleke, Budatelic,Budatelke, Budatelnik, Budathelke, Bwdatelke. Pentru localitatea Țagu întâlnim următoarele denumiri: Cheeg, Ceeg, Maior Ceeg, Cheegh, Cheg, Nogeegh, Olahczeg, Nagy Czeg, Țagu Mare. Pentru localitatea Țăgșoru întâlnim următoarele denumiri: Minor Ceeg, Kyszeg, Kyschczeh, Kyscczege, Czeksor, Czeksoru, Czeksor. Profesorul Gherman Gheorghe în lucrarea sa amintește si o discuție cu țăranul Pop Doroftei despre denumirea satului Budești. Potrivit acestuia din urmă - care a aflat de la unchiul său Todoran Ioan - denumirea de Budești ar veni de la numele unui nobil maghiar, Buday, care a avut pe aceste locuri o fermă “telek” (în limba maghiară). Tot spunându-se ferma lui Buday, i-a rămas și satului numele de Budatelek.

Trecutului comunei Budesti i-au fost dedicate mai multe monografii. Cel dintâi care a scris despre comuna Budești a fost profesorul Gherman Gheorghe, originar din Niorcani, județul Soroca (Basarabia), care a desfășurat o laborioasă activitate de cercetare a trecutului istoric al comunei. In anul 1975, a realizat “Monografia comunei Budești”, lucrare dactilografiată, care se află la Muzeul sătesc din Budești. De asemenea, tot la muzeu se află sub formă de manuscris “Fișa geografică a satului Budești, com. Budești, jud. Bistrița-Năsăud” (1975). Alte lucrări referitoare la trecutul comunei Budești scrise de profesorul Gherman, care se află în formă dactilografiată la muzeul sătesc: Schița de monografie arheologică a comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud; Continuitatea populației autohtone daco-romane pe teritoriul comunei Budești; Contribuții ale școlii românești din Transilvania la făurirea statului național unitar român; Preocupări personale și ale elevilor în crearea muzeului școlar de istorie și etnografie din Budeștii de Câmpie (1972).

O altă monografie dedicată comunei Budești este cea a profesorului Rus Augustin intitulată “Monografia istorică a comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud”, lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I în anul școlar 1997-1998. A fost tehnoredactată pe calculator în anul 1998, este legată și conține o informație preluată de la Arhivele Naționale din Cluj și anume : atestarea documentară a localității a avut loc în anul 1283, iar denumirea inițială a localității Budești este Vechea.

O monografie recentă a satului Țăgșoru, a fost realizată în anul 2001, de către un grup de 4 autori: Vasile Moldovan, Mircea Cherecheș, Augustin Moldovan și Vasile Rus. Lucrarea a fost prezentată cu ocazia inaugurării monumentului eroilor din satul Țăgșoru din 8 septembrie 2001.

Obiective de interes cultural și turistic

· Muzeul Sătesc Budești. Înființat în anul 1964 de profesorul Gherman în Cadrul Școlii Generale Budești.


Personal:

Bibliotecar: Ioan Hedeș (anul angajării 1991) 


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427020 Budești, Str. Principală nr. 193
Telefon: 0263 353106; 0751 317433
Email: budestibiblioteca@yahoo.com