Biblioteca Publică Cetate

Biblioteca Publică Cetate

Servicii oferite publicului:

  • Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii
  • Sală de lectură, cerc de creație
  • Acces gratuit la Internet

Anul înființării: 1958

Unități de bibliotecă: 11587


Monografie:

Orar: Sate componente: Satu Nou, Petriș, Orheiu Bistriței

Istorie locală

Numele de Cetate al comunei vine de la Cetatea şi Castrul Roman de la Orheiu-Bistriţei.

Viaţa umană pe cuprinsul comunei Cetate îşi are începuturile în epoci foarte îndepartate. Societatea omeneasca pe aceste meleaguri este documentată de-a lungul comunei primitive, epoca dacică și romană, precum şi în perioada prefeudală. Perioada feudalismului este marcată de atestarea documentară a localităţilor din comuna Cetate după cum urmează:

- Satu nou - Uberneudorf în limba germană şi Felsoszaszujfalu în limba Maghiară s-a dezvoltat de-a lungul pârâului Buduşel. Prima vatră a satului a fost mai jos pe locul numit Husalserfen. Ulterior satul s-a mutat mai sus pe  cursul apei şi pe culmea de deal unde întemeiază Oberneudorf (Satul Nou de Sus), mai târziu satul se mută pe actualul loc.

Primii locuitori ai acestei zone au fost români, care trăiau în grupuri de familii mici răsfirate. Aşezarea ca localitate mai mare îşi are originea în urma colonizării saşilor în secolul al XIII lea.

Cea mai timpurie atestare a satului datează din 1332, când în registrele de dijme papale este înregistrat Henricus parohul din Nova Villa, aparţinând de capitlul Bistriţei. În 1453 între posesiunile lui Iancu de Hunedoara, din districtul Bistriţa figureaza şi Satu-Nou.

Satul a purtat şi numele de Uifalău (de la ungurescul Ujfalu). Există şi versiunea că o parte a locuitorilor din Satu Nou ar fi urmaşi ai locuitorilor vechii cetăţi Rodna, retraşi în această parte în urma măcelului provocat de năvălirea tătarilor din 1241.

Conscripţia lui Klein din 1733 înregistra Satu Nou ca aşezare mixtă în care vieţuiau şi 30 de familii de români fără biserică şi fără preot.

- Petriș - Petersfdorf în germană, Petres Petresfarva în maghiară, se afla, conform documentelor, în districtul Chiraleşti. O mărturie timpurie despre existenţa aşezării ne-o oferă elementele din perioada romană din biserica aflată în centrul satului şi care nu se pot data mai târziu de mijlocul secolului al XIII-lea. Se pare că satul a apărut în jurul unei vechi mănăstiri, ridicată aici dintr-un ordin călugăresc, însă nu se cunoaşte data precisă. Se mai spune că satul s-ar fi format în jurul unui domeniu feudal, denumirea provenind de la expresia “Satul lui Peter”, probabil numele unui nobil. Această versiune pare puţin plauzibilă deoarece Petrişul şi Satu Nou au fost în perioada feudală sate libere, spre deosebire de Orhei care a fost un sat de iobagi.

Prima atestare documentară datează din anul 1311, când regele Ungariei, Robert Carol porunceşte în luna martie Capitlului de Alba Iulia să trimită un martor, care împreună cu trimisul său să hotărnicească satul Petriş pe care îl donează magistrului Mayus, mare paharnic şi Comite de Bistriţa. În anul 1440 satul era donat de regele Wladislaus familiei Bethlen, pentru ca din 1453 să figureze între posesiunile lui Iancu de Hunedoara. În anul 1527 Petrişul, împreună cu alte sate, a fost donat lui Paul Podowinya.

- Orheiu Bistriței - Burghalle în germană şi Ovarhely în limba maghiară, aşezare ce suprapune un castru roman, de unde şi denumirea pe care aşezarea o primeşte. Localitatea situată la 10 km de Bistriţa face parte din satele săseşti libere care au format Districtul săsesc al Bistriţei. Cea mai timpurie atestare documentară a satului datează din 1319. În această perioadă satul se găsea pe teritoriul comitatului Dăbâca, fiind în stăpânirea greavului Thomas. În 1323 regele Carol Robert al Ungariei confirma donaţia satului către Thomas Voievodul Transilvaniei. În anul 1443 satul intră în posesia lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei şi Comite de Bistriţa. În anul 1464 regele Matei Corvin întăreşte stăpânirea lui Petrus de Zob, castelanul cetaţii Bistriţei asupra mai multor sate între care şi Burghalle, Orheiu Bistriţei de astăzi. În anul 1781 satul a suferit pagube mari din cauza revărsării râului Budac, barajul ridicat în 1807 a fost rupt de torenţi în 1827. În 1874 jumătate din sat a fost mistuit de un incendiu de mari proporţii, iar în anul 1913 din nou satul suferă distrugeri majore din cauza inundaţiilor.

Obiective de interes cultural și turistic

· Biserica ortodoxă cu hramul “Sfântul Dumitru”, Petriș

· Biserica veche ortodoxă din cimitir, Petriș

· Festivalul “Laleaua Pestriță”.

Personalități culturale locale

· Radu Petrescu (n. 31.08.1927 - d. 1.02.1982) - prozator. A fost profesor în anii '50 în satul Petriș.


Personal:

Bibliotecar: Monica Mărioara Crișan


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427042 Satu Nou, Str. Principală nr. 169
Telefon: 0263 271419; 0263 271535; 0740 552467
Email: bibliotecacetate@yahoo.com