Biblioteca Publică Ciceu-Mihăeşti

Biblioteca Publică Ciceu-Mihăeşti

Servicii oferite publicului:

  • Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii
  • Sală de lectură
  • Internet

Anul înființării: 2013

Unități de bibliotecă: în curs de achiziţie


Monografie:

 

Sate componente: Ciceu-Mihaiești (reședință), Lelești, Ciceu-Corabia

Istorie locală

Localitatea Ciceu-Mihăiești este atestată documentar din anul 1405, însă există dovezi arheologice că ar fi fost locuită și pe vremea romanilor. Comuna Ciceu-Mihăiești a fost înființată prin Legea Nr.67 din 23 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial Nr. 251 din 25 martie 2005, prin desprinderea satelor Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Corabia și Lelești din comuna Petru Rareș.

Cetatea așezată pe dealul Ciceul Spânzului domină împrejurimile până la mari depărtări. Aceasta a fost construită din piatră vulcanică cu ziduri masive. Domeniul cetății era format din 63 de sate. Aici se țineau târguri anuale la care participau locuitori și negustori din toate regiunile locuite de români, inclusiv cele de la est și sud de Carpați. Ce se mai păstrează din acestă cetate este un fragment de zid situat pe latura nord-estică și un obelisc pe care este gravat bourul de pe stema Moldovei, în partea de sudvest, la baza fostelor ziduri. Pe o rază de peste un kilometru de jur împrejurul cetății se văd împrăștiați și acoperiți cu mușchi și licheni bolovanii ce au alcătuit odinioară zidurile de apărare.

Potrivit surselor istorice, construirea cetății a avut ca scop apărarea împotriva năvălirii tătarilor. Cetatea s-a construit în urma insistențelor regelui Bela al IV-lea și a urmașilor săi. În 1489, Matei Corvin dăruiește cetatea lui Ștefan cel Mare, iar după moartea acestuia trece în stăpânirea lui Bogdan, Ștefăniță Vodă, și în 1530 sub stapânirea lui Petru Rareș. Potrivit cronicilor, supărând Înalta Poartă, în 1538 Petru Rareș fuge din calea sultanului Soliman și se refugiază la Ciceu. Atunci profitând de conflict, voievodul Ardealului, pe atunci Ioan Zapolya, începe asedierea cetății cu gând de cucerire. După patru luni de asediu, Petru Rareș cedează cetatea. Învins, voievodul moldovean se hotărăște să plece la Constantinopol pentru tratative cu Sultanul. Aici trezește admirația lui Soliman pentru dârzenia sa și, în februarie 1541, urcă din nou pe tronul Moldovei. În vara anului 1541 este cucerită cetatea Buda, care devine capitala raialelor turcești în Ungaria.

Petru Rareș hotărăște să recucerească Ciceul. Regina Isabela a Ungariei însă dă ordin la 2 iunie 1544 ca cetatea să fie dărâmată pentru a nu ajunge din nou sub stăpânirea moldovenilor. Acest sistem de apărare, în mare parte natural, precum și configurația geografică a zonei, au făcut din Ciceu o fortificație imposibil de cucerit fără o asociere cu alți factori: epuizarea resurselor de hrană și a muniției, trădare etc. Astfel, lucrători aduși de laminele din Valea Rodnei au distrus sistematic cetatea, ale cărei turnuri au căzut la pământ după o rezistență de trei veacuri. Zidurile nu au fost însă năruite până la temelii, căci un perete a rămas pâna deasupra ferestrelor, cum se poate vedea într-o schiță din 1866. Nimicirea completă se datorează populației locale care a tăiat pietre de moară din stânca pe care se ridica odinioară mândra cetate.


Personal:

Responsabil bibliotecă: Florica Cristurean


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427218 Ciceu-Mihăiești, str. Principală nr. 271 A
Telefon: 0263 344500
Email: cristurean.florica@yahoo.com