Biblioteca Publică Galaţii-Bistriţei

Biblioteca Publică Galaţii-Bistriţei

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Momentan, biblioteca funcţionează în două locaţii. Întrucât clădirea veche e într-o stare avansată de  degradare, a fost nevoie ca o parte din cărţi să fie mutate şi într-un alt spaţiu mai mic, primit de la primărie. Această situaţie este temporară.

Anul înfiinţării: 1960

Unităţi de bibliotecă: 13079


Monografie:

Sate componente: Galaţii Bistriţei (reședință), Albeştii Bistriţei, Dipşa, Herina, Tonciu.

Istorie locală

Comuna Galații Bistriței este situată pe drumul national DN15A (Reghin – Bistrița), la 20 km sud de Bistrița, pe râul Dipșa, la poalele Dealului Pădurea Murii (Dealurile Șieului).

Satul este pentru prima dată atestat documentar în anul 1345. Comuna Galaţii Bistriţei se află în zona colinară cu dealuri de înălţimi peste medii ce depăşesc 600 m. Principalele resurse ale comunei sunt legate de pământul fertil prielnic desfăşurării activităţilor pomicole şi păşunat. De asemenea zona se bucură de piatră şi păduri de foioase în special.

Obiective de interes cultural şi turistic

· Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial, din Galaţii Bistriţei. Obeliscul memorial este amplasat în centrul localității, fiind dezvelit în anul 1935, pentru cinstirea memoriei eroilor români din Primul Război Mondial. Monumentul, cu o înălțime de 4,9 m, este realizat din piatră șlefuită și beton, fiind împrejmuit cu un gard din sârmă. Inscripțiile originale de pe monument au fost distruse în timpul ocupației horthyste, însă, din evidențele Bisericii Ortodoxe din comună, rezultă că în Primul Război Mondial au căzut la datorie un număr de 52 de eroi.

· Biserica evanghelică din Herina este unul dintre cele mai bine păstrate monumente istorice timpurii din Transilvania. Înălţată în secolul al XIII-lea, monumentul se înalţă impozant fiind vizibil din toată zona. Clădirea este exemplul bazilicii simple, de stil romanic, monahal benedictin, întemeiat de unele din neamurile importante ale regiunii.

· O altă biserică importantă atât ca şi patrimoniu cât şi ca frumuseţe este biserica de la Dipşa ctitorită în secolul XV. Biserica din Dipşa este un monument istoric cunoscut sub denumirea „Biserica scroafei" datorită legendei care circulă despre ridicarea ei în urmă cu peste 500 de ani de către saşii care locuiau în zonă. Altarul lăcaşului are reproduceri după trei picturi celebre ale lui Leonardo da Vinci, „Noli me tangere", „Cina cea de taină", „Răstignirea"."Prin proporţii, varietatea şi calitatea pieselor de pietrărie, Biserica din Dipşa este unul dintre cele mai reprezentative monumente gotice târzii din ţară", spune Corneliu Gaiu, cercetător la muzeul din Bistriţa. Istoricii de artă spun că Biserica din Dipşa este o construcţie mult prea impozantă pentru mediul rural. Efortul ridicării bisericilor gotice fiind comparat, în cărţile de istoria artei, cu cel a ridicării piramidelor. „Biserica e una dintre cele mai frumoase momunente istorice de artă din Europa de Est. Lăcaşul are o frumuseţe aparte", susţine istoricul Vasile Duda.

· Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Albeștii Bistriței, construcție din secolul al XIX-lea, care nu este inclusă în lista monumentelor istorice.

· Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Albeștii Bistriței, fostă biserică lutherană construită în stil gotic în secolul al XV-lea, monument istoric.

· Biserica romano-catolică din satul Tonciu, construcție din secolul al XV-lea.


Personal:

Bibliotecar: Raveca Necoară (anul angajării 1991)


Program:

Luni - Joi: 8-16

Vineri: 8-14
Duminică: 14.00-18.00

Adresa: 427085 Galații Bistriței, str. Principală nr. 241
Telefon: 0263 273107; 0726 828490
Email: necoararaveca@yahoo.com