Biblioteca Publică Josenii-Bîrgăului

Biblioteca Publică Josenii-Bîrgăului

Anul înfiinţării: 1960

Unităţi de bibliotecă: 10375


Monografie:

Sate componente: Josenii Bîrgăului (reședință), Mijlocenii Bîrgăului, Rusu Bîrgăului și Strîmba

Istorie locală

Comuna Josenii Bîrgăului este aşezată în partea centrală a judeţului Bistriţa-Năsăud, la contactul dintre depresiunea Bistriţa şi munţii vulcanici ai Bîrgăului.

Localitatăţile componente sunt situate de o parte şi de alta a râului Bistriţa, la nord-est de municipiul Bistrita. Acestea sunt următoarele:

Satul Josenii Bîrgăului

- localitate de reşedinţă– situat la 16 km de municipiul Bistriţa, pe DN17 spre Vatra Dornei.

Satul Mijlocenii Bîrgăului

– a doua localitate a comunei ca număr de locuitori - situat în partea de est a comunei, în partea de vest face corp comun cu reşedinţa de comună.

Satul Rusu Bîrgăului

– a treia localitate a comunei ca număr de locuitori - situat în partea de vest a comunei pe DN17 la cca. 1km de reşedinţa de comună.

Satul Strîmba

- a patra localitate a comunei ca număr de locuitori - situat în partea de nord a comunei, pe DJ 172C la cca. 3 km de localitatea de reşedinţa spre comuna Ilva Mică.

Distanţele faţă de centrul de comună se situează între 1 si 3 km, cea mai depărtată şi răspândită localitate fiind Strîmba.

Sub denumirea de Josenii Bîrgaului, localitatea apare consemnata în anul 1750, când sunt desemnate localitatile Rusu Bîrgaului, Zacseny, Mislocseni, Suseni, Prund, Tycha si Sztramba.

Populaţia localităţii Josenii Bârgaului creşte de la 486 de locuitori în anul 1720 la 625 de locuitori în anul 1784, ajungând în anul 1900 la 933 de locuitori.

Localitatea Rusu Bîrgăului, apare atestată pentru prima dată în conscripţia lui Klein din 1733 (Ruszi Borgoului), prin delimitarea Bîrgăului în unităţi administrative distincte.

În anul 1930 erau consemnate două Bîrgaie numite în 1547 Bîrgăul de Jos şi Bîrgăul de Sus.

La începutul secolului al XVIII-lea, localitatea Rusu Bîrgăului cuprindea 360 de locuitori. În anul 1784, cu ocazia conscripţiei legată de militarizarea regiunii, erau înregistraţi 605 locuitori, pentru ca peste un secol, să aibă 820.

Obiective de interes cultural şi turistic

· Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii domnului” din sec. XVIII. – în localitatea Mijlocenii Bîrgăului

· Așezarea hallstattiană de la Rusu Bîrgăului - „Cetatea“- pe dealul Conteniţa - din stânga Văii Bistriţei - aşezare din prima epocă a fierului.

· Turnul roman de la Rusu Bîrgăului - „Mendenț“ - fortificaţie turn roman pe limesul Daciei - epoca fierului şi sec. V-VI după Christos.

· Centrul de ceramică roşie din satul Mijlocenii Bîrgăului.

· Crucea de Piatră, 1798 - din localitatea Rusu Bîrgaului - în prezent la muzeu

Personalităţi culturale locale

· Augustin Pop – preotul martir din Mijlocenii Bîrgăului - născut la data de 26 noiembrie 1901, în localitatea Bălan, jud. Sălaj.

· Ion Oarcăsu – (1925, Josenii Bîrgăului - 2000, Cluj-Napoca) critic literar, eseist și poet român.

Tradiţie şi datini

Obiceiurile şi tradiţiile nunţilor bîrgăuane sunt printre cele mai vechi, avându-şi originea în “alae”-le romane, dovada vie până astăzi fiind însăşi prezenţa călăreţilor cu clopuri simbolizând coifurile de luptă, steagul cu zurgălăi al “stegarilor” care dă tonul, urmat de cântecul druştelor şi al ceteraşilor, dar mai ales poziţia “în picioare” a nuntaşilor în carele de nuntă, ce formează “Alaiul nunţilor de pe Bîrgău”.

Acest străvechi şi original obicei al nunţii, păstrat nealterat în ţinutul bârgăuan, a fost transpus într-un adevărat festival al datinilor care se desfăşoară, începând din februarie 1969, în principiu anual dar cu intermitenţe, pe o imensă scenă a uliţelor satelor bîrgăuane, iniţial extinsă până la Bistriţa.


Personal:

Bibliotecar: post vacant


Adresa: 427100 Josenii Bârgăului, str. Principală nr. 153
Telefon: 0263 265360