Biblioteca Publică Leşu

Biblioteca Publică Leşu

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înfiinţării: 1967

Unităţi de bibliotecă: 11990

Istoria bibliotecii

Biblioteca a fost înfiinţată în acelaşi an cu Căminul cultural, adică în toamna anului 1927, prin stăruința studențimii din sat, cu sprijinul unor intelectuali și plugari inimoși din Leșu. Cel care a susţinut cu ardoare înființarea şi îmbogățirea fondului de carte în perioada interbelică a fost Anton Coșbuc. Despre activitatea acestei instituţii comunale de cultură, la împlinirea a trei decenii de la înfiinţare, responsabilul ei a prezentat un raport, în faţa sătenilor, din care spicuim în continuare câteva fragmente:

„Iubiţi săteni! Vă rog să-mi permiteţi ca în câteva cuvinte să vă comunic însămnătatea şi rolul unei biblioteci săteşti, în care se numără şi tânăra noastrăbibliotecă, care a luat fiinţă în anul 1927, şi în care am funcţionat ca primul bibliotecar însoţit de colegul meu, decedat, Bosbici Vasile cu care ne consultam împreună asupra faptului cum să putem duce o muncă rodnică pe teren cultural în mod benevol cunoscând că este o funcţie onorifică, şi de un interes obştesc.

La început biblioteca noastră abia număra 200-300 bucăţi în total cu care servim publicul - totuşi puteam înregistra în caietele de evidenţă (nu avem tipărituri tip) în fiecare an un număr de 100-150 cititori după statistice dintre care s-au angajat ca deletanţi pentru a face teatre la care am lucrat şi noi în parte.

Ca lucrurile cu caracter cultural să aibă un progres am îndemnat şi am propagat în rândul cititorilor, să se aboneze la ziarul „Albina" din Bucureşti, care era ziar popular, …. Am continuat această operă până în anu 1936-1938, când funcţiona la Bucureşti organizaţia numită „Fondaţia culturală" la care am

ajuns, prin destoinicul student şi sătean care făcea studiu în literatura de drept iubitul nostru preten Anton Coşbuc, (… ) - am putut obţine de la această Fundaţie ajutoare băneşti şi materiale pentru înzestrarea bibliotecii - şi a Căminului nostru cultural.

Am ajuns în anul 1940 când răsboiul a dat peste noi, şi care ne'a cauzat perderi în mica noastră bibliotecă, în urma căreia a stagnat foncţionarea iei. În anii de după răsboi am fost din nou încurajaţi şi ajutaţi prin donaţii şi consfătuiri culturale - pentru ridicarea nivelului pe teren ştiinţific cultural în măsura efortului în care ne aflăm. (…)." Istorie locală


Monografie:

Sate componente: Leșu (reședință) și Lunca Leșului

Istorie locală

Despre localitatea Leșu se pomenește pentru prima dată, după cum afirma profesorul Anton Coșbuc, unul din fiii de seamă ai acestei așezări, în studiul său intitulat "Obârșia satului Leșu", la începutul sec. al XVII-lea. Este vorba despre catastifele de dare ale orașului Bistrița pe anul 1603, în care găsim consemnat și numele satului Leșu. În decursul timpului au existat și alte puncte de vedere cu privire la vechimea satului Leșu.

Astfel, preotul Anton Mălai, într-o descriere a parohiei greco-catolice Leșu, din 3 octombrie 1853, a stabilit inițial că așezarea ar exista din 1561, ca apoi să reconsidere această dată și să precizeze că anul de înființare a localității ar fi fost 1621. Potrivit unei schițe istorice, scrisă de un necunoscut între 1840-1857, Satul Leșu s-a întemeiat... de către leși. Atunci au venit cinci familii din țara leșească care au rămas cu același nume până în ziua de azi: Moț, Hurdiș, Todica, Varvarii și Constantin. Mai târziu au mai venit trei familii: Solcan, venită din Solcaz, Gălănești din Jacova și Todicanii din Todasca.

Profesorul Anton Coșbuc, care s-a referit în lucrarea sa la obârșia satului Leșu a analizat din mai multe puncte de vedere variantele arătate mai sus, fiind de părere că “există câteva motive serioase ce fac ca tradiția potrivit căreia Leșu a fost înființat de leși să nu aibă un substrat real, deoarece această tradiție este foarte puțin cunoscută; abia câțiva bătrâni știutori de carte mi-au povestit despre cei șapte leși veniți din Galiția. În schimb, este foarte răspândită credința că Leșu a fost întemeiat de ruși. După unii, aceștia au venit din Bucovina și și-au așezat turmele lor în stânga văii unde sunt astăzi grădinile Arteneștilor; după alții, rușii au fost din Ilva Mică și au venit pe Valea Leșului «a pești» oprindu-se la Pietroasa (loc în apropierea văii la vreo 7 km din sus de sat), unde și-au ridicat colibe”.

Cea mai plauzibilă explicație a formării noului nucleu de locuire pe Valea Leșului pare a fi aceea care privește înființarea noului sat ca rezultat al strămutării unor locuitori din bazinul superior al Someșului Mare înspre locuri mai ferite, cum oferea Valea Leșului, într-un context politic sau economic care ar fi impus o asemenea mișcare de populație. Nu trebuie însă neglijat nici aportul de populație venită dinspre Bucovina.

Obiective, manifestări de interes cultural şi turistic

· Centrul de cusături şi ţesături populare

· Festivalul etnofolcloric anual Rapsodia trişcarilor - în luna septembrie

· Vechea biserică cu hramul Sfinții Cosma și Damian din centrul satuluică cu hramul Sfinții Cosma și Damian din centrul satului


Personal:

Responsabil bibliotecă: Simona Monica Pop


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427115 Leșu, str. Principală nr. 133A
Telefon: 0263 375093; 0749 230824
Email: popsimona6@yahoo.com