Biblioteca Publică Livezile

Biblioteca Publică Livezile

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înfiinţării: 1958

Unităţi de bibliotecă: 11093

Istoricul bibliotecii

Primul inventar al bibliotecii comunale datează din anul 1958, cu un numar de 500 volume. Dintre acestea circa 1000 sunt cărţi în limba germană. Dragostea pentru carte aduce la bibliotecă mulţi cititori, în condiţiile în care era computerelor şi internetul sunt la modă. Biblioteca are o sala de lectură unde cititorii pot consulta documentele de care au nevoie sau le pot împrumuta la domiciliu. Biblioteca dispune de 4 calculatoare cu conexiune la internet şi cu acces gratuit.


Monografie:

Sate componente: Livezile (reşedinţă), Dorolea, Cuşma, Dumbrava, Valea Poienii

Istorie locală

Istoria societăţii de pe aceste meleaguri se încadrează în istoria zbuciumată a Transilvaniei şi a Românie. S-au succedat de-a lungul istoriei toate orânduirile sociale cunoscute, acumulandu-se o bogată civilizaţie materială şi spirituală. În săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul satului, s-au descoperit urme ale Castrului roman din pamânt, chiar urme şi mai vechi dacice, peste care a fost asezată civilizaţia romană. Săpăturile efectuate în partea de sud - vest a satului, între Livezile şi Unirea, au dus la descoperirea unei aşezări din epoca bronzului cu ceramică ornamentală. În estul satului, între Livezile şi Dorolea, în apropierea fostei ferme zootehnice s-au găsit urme de aşezări tracice din epoca fierului.

Aşezat la început pe Dealul lui Gabor, pe Cruci satul purta numele de Jakdorf şi se afla la 2 km de satul actual, loc unde se confrunta cu o mare criza de apă şi din acestă cauza a izbucnit un incendiu care a mistuit toate casele.

Pe locul actual al satului era o frumoasă pădure de stejar. Considerând că depresiunea este un loc adăpostit, a fost tăiată pădurea şi în locul ei s-a aşezat vatra - satului Iaad (pe atunci). Denumirea satului vine din limba

germană jaad=vânătoare.

Localitatea exista cu certitudine încă înainte de 1150, fiind una din primele așezări săsești din estul Transilvaniei. Saşii au venit pe aceste meleguri în secolele XII - XIII. Profesorul Oskar Kisch, în una din lucrările sale afirmă că în timpul regelui maghiar Geza al II-lea, secolul XII, au fost aduşi primii colonişti de origine germană care cu timpul, au devenit populaţie majotitară. Creşterea populaţiei săseşti nu s-a facut prin înmulţirea celei existente, ci mai ales prin venirea în comună a "țipțărilor" de prin părţile Bucovinei.

În anii 1671 și 1685 au avut loc incursiuni tătare, însoțite de jafuri.

Anul 1688 a adus cu sine ieșirea din sfera de influență otomană și instaurarea administrației austriece.

În anul 1838 un mare incendiu a mistuit cele mai multe case ale satului. În perioada de după cel de al-II-lea război mondial, cînd saşii au plecat, au venit multe familii refugiate din alte zone şi s-au stabilit pe teritoriul satului. În anul 1945, în timpul reformei agrare, pământurile marilor grofi au fost împărţite ţăranilor săraci, astfel fiecare familie a fost împroprietărită cu 8 iugăre de pământ, în timpul Guvernului condus de Doctor Petru Groza.

Denumirea satului din Iaad în Livezile s-a realizat în 1968, probabil datorită suprafeţelor întinse ocupate de livezile cu pomi fructiferi. În acelaşi an se formează actuala comună Livezile. Între anii 1970 - 1989, tot mai multi saşi au plecat în Germania, iar astăzi mai sunt aproximativ 22 persoane căsătorite cu români şi formând familii mixte.

Obiective de interes cultural şi turistic

· Muzeul săsesc Livezile (Muzeul de sub poartă) - care deține o bogată și variată colecție de artă populară

· Centrul de cusături şi ţesături populare

· Biserica evanghelică din secolul al XVI-lea, cu turn clopotniţă din 1860 din satul Livezile - un vechi monument istoric şi arhitectural, de o deosebită frumuseţe, impunandu-se şi astăzi prin măreţia sa. Construcţia sa a început în jurul anului 1500 şi a fost finalizată în anul 1800

· Casa parohială din secolul al XVIII-lea din satul Livezile

· Conacul din secolul al XVIII-lea din satul Livezile

· Casele din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea din satul Livezile

· Castrul roman, satul Livezile

· Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din secolul al XVIII-lea în satul Dumbrava

· Biserica evanghelică (1858-1861) din satul Dorolea


Personal:

Bibliotecar: Elena Brumă (anul angajării 2000)


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427120 Livezile, str. Principală nr. 499
Telefon: 0263 270225
Email: bibliotecalivezile@yahoo.com