Biblioteca Publică Lunca Ilvei

Biblioteca Publică Lunca Ilvei

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înfiinţării: 1960

Unităţi de bibliotecă: 8619


Monografie:

Istorie locală

Comuna Lunca Ilvei este aşezată în partea de nord-est a judeţului Bistriţa Năsăud, la izvoarele râului Ilva. Este situată la limita Transilvaniei cu Bucovina, într-o regiune muntoasă de altitudine medie.

Numele comunei vine de la cursul de la apa Ilvei care străbate mai mult de 45- 50 km din judeţul Bistriţa Năsăud. Teritoriul comunei Lunca Ilvei este străbătut de o veritabilă reţea de ape curgătoare, la care se adaugă tăuri şi izvoare de ape minerale. Aproape toate aceste ape izvorăsc în hotarul comunei, adunându-se ca într-un evantai în matca râului Ilva, a cărei obârşie depăşeşte cu puţin limitele administrative până în pasul Bârgăului. Pe parcursul unui an, pâraiele ce străbat teritoriul comunei au un debit inegal ca volum.

Istoria comunei Lunca Ilvei este în mai multe privinţe comună cu cea a aşezării vecine Ilva Mare, căci până în anul 1956 au făcut parte din aceeaşi comună cu reşedinţa în satul Ilva Mare. Ca urmare a unor acumulări şi transformări de ordin economic, demogafic şi social-cultural, ce au avut loc între timp, Lunca Ilvei va părăsi, în 1956, statutul său de sat şi va deveni comună de sine stătătoare, cu o viaţă comunitară proprie.

Oamenii acestor locuri au fost totdeauna proprietari ai pământurilor strămoşeşti. În sec. XVIII - XIX, satele din această zonă au constituit un regiment grăniceresc la graniţa de est a Imperiului austro-ungar şi au beneficiat de o multitudine de privilegii economice, sociale şi culturale, acordate de însuşi împaratul Franz Iosef, care a şi vizitat aceste meleaguri.

O primă menţiune despre înfiinţarea aşezării Ilva Mare a lăsat-o Pavel Gălan în lucrarea “Istoria parohiei Ilva Mare”.

Obiective de interes cultural şi turistic

· Centrul de artă populară

· Monumentul Eroilor C.F.R.-işti din anul 1939

· Crovnul de la Larion

· Pajişti şi fâneţe cu specii de plante rare (bulbucul de munte...)

· Păduri de conifere cu faună bogată şi variată (urs, lup, cerb...)

· Izvoare de ape minerale

· Centrul de călărie "Ştefan cel Mare" oferă turiştilor posibilitatea de a cunoaşte frumuseţile comunei precum şi a zonelor învecinate.

Tradiţie şi datini

Deşi situată într-un perimetru geografic cu puternice influenţe moldoveneşti, localitatea are o viaţă culturală proprie, cu datini şi obiceiuri legate de munca şi ocupaţiile sătenilor, de momentele importante ale vieţii: naşterea, botezul, căsătoria, jocul.

În anul 1977 a fost înjghebată într-o casă veche din lemn o colecţie muzeală, astăzi existând un muzeu al satului amenajat în incinta şcolii.  Acesta cuprinde “obiecte de uz casnic de mare decorativitate, piese aparţinând unui intreg univers al civilizaţiei lemnului.” Din bătrâni au fost culese şi apoi editate strigături, doine, balade, cântece de cătănie şi de război din spaţiul etnografic al acestei localităţi.

În deceniile şase şi şapte ale secolului trecut viaţa culturală locală a înflorit prin activitatea soliştilor vocali Lidia Someşan, Virginia Bugnar şi a trişcasului Mihăilă Varvari, a tarafului, a grupului vocal sau a echipei de dansuri. Dansul popular “Bătrâneasca”, jucat înca din anul 1809 - an în care s-a sfinţit la Lunca Ilvei biserica - a fost preluat de la bătrânii acelor vremuri.


Personal:

Bibliotecar: Mihai Adolf Steopan


Program:

Program cu publicul: Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427125 Lunca Ilvei, Str. Principală nr. 914
Telefon: 0263 378151
Email: bibliotecaluncailvei@yahoo.com