Biblioteca Publică Maieru

Biblioteca Publică Maieru

Anul înfiinţării: 1963

Unităţi de bibliotecă: 5487


Monografie:

 

Sate componente: Maieru şi Anieş

Istorie locală

Maieru este un sat în partea de nord a județului Bistrița-Năsăud, la poalele munților Rodnei și Bârgăului, pe valea Someșului Mare, la o altitudine de 470 m. Este reședința comunei Maieru. Localităţilele componente, Maieru şi Anieş, se află la poalele Munţilor Rodnei, traversate de râul Someşul Mare şi de drumul naţional DN 17D.

Atestată documentar din anul 1440 (o copie a documentului se află în muzeul local "Cuibul visurilor") comuna Maieru este locul unde a copilărit marele romancier Liviu Rebreanu, care mărturisea: “În Maieru am trăit cele mai frumoase și mai fericite zile ale vieții mele”. Anieş situat în apropierea confluenţei Anieşului cu Someşul Mare, atestat documentar la 1450, a jucat un rol important în apărarea Rodnei. Aici există monument istoric -Fortificaţie cu zid de incintă din piatră din secolul XIV-lea.

După închegarea definitivă, Maieru a jucat un rol însemnat în istoria ţinutului. Prin secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea era printre comunele care avea hotarele cele mai întinse şi numărul cel mai mare de locuitori.

Statistica din 1760 ne-o arată ca cea mai mare comună de pe Valea Rodnei, după Rodna, apoi Sângeorzul şi Năsăudul. De aceea, cu drept cuvânt spune Pavel Gălan în „Istoria parohiei Ilva Mare” şi Ştefan Buzilă în monografia comunei Sâniosif, că mama comunelor Ilva Mare, Măgura Ilvei şi Poiana Ilvei este comuna Maieru.

Granițele comunei au fost stabilite în secolul al XVIII-lea. Regimentul de graniţă, după o îndelungată perioadă de tatonare (1787–1796), dă comunei Maieru următorii munţi: Ineul, Gagii, Prelucii, Rabla, Saca, Diecii şi Muncelul.

După desfiinţarea graniţei, Maieru, ca şi celelalte comune grănicereşti, n-a pierdut proprietatea asupra munţilor, datorită luptei marilor bărbaţi ai ţinutului. Resursele naturale abundă, începând cu relieful foarte spectaculos, cu contraste morfologice rezultate din fragmentarea ridicată, culmi şi piscuri cu rol de puncte de belvedere. Alernanţa culoarelor cu zonele înalte oferă un peisaj deosebit de frumos. Valea Anieşului este cea mai promiţătoare din acest punct de vedere datorită sălbăticiei reliefului, prin pitorescul creat de cursul râului Anieş, flancat de versanţi abrupţi.

 Obiective de interes cultural şi turistic

· Biserica cu hramul "Cuvioasa Parascheva" - monument istoric, construită la 1817 din piatră, mai cunoscută sub denumirea de Biserica din Deal;

· Poiana Narciselor în muntele Saca : se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 0,2 hectare, se află la o distanţă de 7 km de localitatea Valea Vinului, pe versantul estic al Muntelui Saca, la altitudinea 1600 m. Aici,

alături de narcisa sălbatică (Narcissus Angustifolius), se mai întâlnesc şi Opaiţa Multicoloră (opaiţul Munţilor Rodnei), Crucea Pământului şi alte specii rare de flori cum sunt zâmbrul, floarea de colţ, smârdarul;

· Fortificaţie cu zid de incintă din piatră din satul Anieş, datată: sec. XIV – XV;

· Centru folcloric : Ansamblul de dansuri si cântece populare Cununa, Teatrul folcloric Banda Jianului, Ansamblu coral;

· Muzeul "Cuibul visurilor" - dedicat lui Liviu Rebreanu. Muzeul pune la dispoziția vizitatorului o serie de manuscrise ale romancierului, câteva din lucrurile sale personale (piese de mobilier, editii princeps, corespondenţă etc.), precum și elemente specifice populației din această comună, colecţia fiind în permanenţă îmbogăţită prin acte de donaţie. Muzeul a fost fondat la 27 noiembrie 1957, prin inaugurarea unei expoziţii memoriale, Liviu Rebreanu, prilejuită de cea de-a 72-a aniversare a naşterii marelui romancier. Iniţiatorul expoziţiei memoriale şi susţinătorul devenirii ei ca muzeu este profesorul de limba română Sever Ursa. Muzeul este ridicat chiar pe pământul primit de către Liviu Rebreanu de la primăria Maieru în anul 1927, când el devine primul cetăţean de onoare al satului.

Personalităţi culturale locale

· Octavian Utalea - primar al Clujului (între anii 1923-1926). A fost unul dintre membrii fondatori ai "Astrei" și membru în Societatea de lectură "Virtus Romana Rediviva".

· Emil Boșca-Mălin (1913-1976) - jurist, ziarist, lingvist. Opozant deschis al comunismului, atitudine pentru care a plătit cu ani grei de ĩnchisoare.

· Iustin Ilieşiu (1900- 1976) - poet, gazetar şi traducător


Personal:

Bibliotecar: post vacant


Program:

8 - 16


Adresa: 427130 Maieru, Str. Principală nr. 831
Telefon: 0263 372030
Email: primariamaieru@personal.ro