Biblioteca Publică Măgura Ilvei

Biblioteca Publică Măgura Ilvei

Servicii oferite publicului

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înființării: 1967

Unităţi de bibliotecă: 12611


Monografie:

Sate componente: Măgura Ilvei (reședință) și Arșița

Istorie locală

Comuna Măgura Ilvei este situată în nord-estul judeţului Bistriţa-Năsăud de-a lungul râului Ilva la interferenţa dintre Munţii Rodnei si Munţii Bîrgăului-Zona Montană la 45 km distanţă de municipiul Năsăud și 26 km distanţă de Sângeorz-Băi.

Din vechime şi până în anul 1440 teritoriul comunelor Maieru, Măgura, Poiana şi Ilva Mare au făcut parte din hotarul localităţii Rodna. Maieru s-a desprins de Rodna şi a devenit unitate administrativă separată, având în

perimetrul său viitoarele sate Măgura Ilvei, Poiana Ilvei şi partea de vest a Ilvei Mare. Aşadar, din punct de vedere administrativ, Valea Ilvei a aparţinut din totdeauna de "Ţinutul Rodnei" de care ţineau toate satele de pe Someş până la Mocod, inclusiv văile laterale Rebra, Sălăuţa, Zagra.

Din punct de vedere etimologic, numele acestui sat este născut din vechiul nostru apelativ "măgură", "deal înalt", "munte". Măgura era numită în vorbirea populară "După Măgură", pentru că măierenii aşezaţi aici cu

secole în urmă, de câte ori mergeau ori veneau din acest loc înainte de a se forma comuna spuneau că merg "După Măgură" - adică după dealul Măgura Caselor care străjuieşte ca un turn de control, de graniţă între Valea Someşului şi Valea Ilvei, între Maieru şi Măgura Ilvei.

Măgura, cuvânt din limba albaneză, este definită ca o formă pozitivă de relief, bine individualizată faţă de relieful înconjurător, provenită din fragmentarea transversală a unei culmi deluroase sau muntoase de către

apele curgătoare. Din punct de vedere geografic "măgurile" sunt formele de relief dominante în această parte a Munţilor Bîrgăului.

Certificatul de naştere al comunei Măgura Ilvei este datat cu anul 1762, odată cu Ilva Mare, aşa cum reiese din conscripţia militară din anul 1763/64, privind localităţile militarizate din Valea Rodnei de Curtea – Imperială Vieneză în cursul anului 1762. Localităţile de pe Valea Ilvei s-au constituit ca unităţi administrative separat de Maieru, Ilva Mare şi Rodna, în condiţiile favorabile militarizării Văii Rodnei.

Prin legea nr. 262 din 13 iunie 2003 satul Poiana Ilvei s-a desprins din comuna Măgura Ilvei, formând comuna Poiana Ilvei.

În anul 1909 romancierul Liviu Rebreanu se angajează ajutor de notar în Măgura Ilvei.

Obiective de interes cultural şi turistic

· Biserica ortodoxă din satul Arșița

· Biserica ortodoxă din satul Măgura Ilvei

· Casa Muzeu MM Magura Ilvei - exponate adunate de pe meleaguri: clujene, sălăjene, Țara Lăpuşului, Țara Chioarului, Lunca Someşului, Ţara Oaşului, Satmar, Valea Izei, Mara, din tot Maramureşul istoric şi nu în ultimul rând, Ţara Năsăudului. Fondatorul Casei Muzeu MM Măgura Ilvei este domnul Marin Moldovan.

· Cimitirul eroilor din Pasul Rotunda

· Izvorul de apă minerală "Borcutul de pe valea Trăistii"

· Izvorul de apă minerală "Borcutul de pe valea Borcutului!

· Munții Rodnei

· Pasul Rotunda

Personalităţi culturale locale

· Dariu Pop - învăţător, poet, organist, romancier, compozitor, fondator de coruri şi ziare, inspector şcolar, ofiţer voluntar în războiul de întregire a neamului - al cărui bust a fost amplasat în faţa şcolii generale din Măgura Ilvei, care îi poartă şi numele.


Personal:

Bibliotecar: Lucreţia Ruști


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427145 Măgura Ilvei, Str. Principală nr. 68
Telefon: 0263 375711
Email: bibliotecamagurailvei@yahoo.com; rustilucretia@yahoo.com