Biblioteca Publică Milaş

Biblioteca Publică Milaş

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înființării: 1956

Unităţi de bibliotecă: 10458


Monografie:

Sate componente: Milaș (reședință), Comlod, După Deal, Ghemeș, Hirean și Orosfaia

Istorie locală

Comuna Milaş este situată în partea de sud-est a Dealurilor Lechinţei, pe cursurile superioare ale râurilor Lechinţa şi Archiud. Comuna se află în zona de câmpie a judeţului având însă şi dealuri de înălţimi medii.

În subsolul localității se găsește un masiv de sare. Principalele resurse ale comunei Milaș sunt legate de pământul fertil prielnic desfășurării activităților agricole și zootehnice, de zăcământul de gaz metan, precum și de posibilitatea amenajării unor zone de agrement acvatice.

Localitatea Milaş este atestată documentar din anul 1315, dar se poate spune că aceste locuri frumoase au fost populate încă din vremea dacoromană. Situl arheologic de la Comlod (Dealul Viilor) conţine o necropolă

celtică din perioada Latone. În localitatea Hirean, în locul numit "Gruete", există de asemenea urmele unei aşezări din epoca romană, secolul al Ilea.

Obiective de interes cultural şi turistic

· Biserica ortodoxă "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Milaș, construcție secolul al XIX-lea.

· Biserica reformată din satul Comlod, construcție secolul al XVI-lea

· Castelul "Teleki" din satul Comlod, construcție secolul al XVII-lea. Castelul Teleki sau “Giuvaierul” din Comlod, comuna Milaş, a fost construit în anul 1756 de către Wesselényi István (1708-1757), respectiv soția sa, Dániel Polixénia (1720-1775), ceea ce este inscripționat în piatra fațadei principale în limba latină și maghiară. Pe fațadă se află și astăzi blazonul celor două familii - lucrare a maistrului clujean Anton Schushbauer - sirena ținând un trandafir este blazonul familiei Wesselényi, iar lebăda străpunsă de o săgeată este al familiei Dániel. Succesorii au dispărut după două generații, în urma căruia castelul a devenit proprietatea familiei Teleki.

În 1951 clădirea a fost naționalizată, iar în urma revoluției din 1989 a intrat în posesia Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Monumentul se întinde pe o suprafaţă de peste zece hectare de teren şi este monument istoric de importanţă naţională.

· Monumentul Eroilor din Milaș

· Monumentul Eroilor din satul Ghemeș - în memoria celor 8 eroi din Primul Război Mondial. S-a înălțat un obelisc memorial de 2,3 m montat pe un soclu de beton în centrul localității.

· Muzeul de la Şcoala generală Orosfaia

Personalităţi culturale locale

· Cardinalul Iuliu Hossu (1906) s-a născut în Comuna Milaş. Doctor în Filosofie și Teologie, militant pentru Unirea Transilvaniei cu România. Preot greco-catolic, înălțat până la grad de episcop și cardinal, a intrat în istorie odată cu evenimentele de la Alba Iulia din 1918, unde a citit declarația Marii Uniri. Luptător pentru eliberarea Ardealului de sub ocupația ungurească, a fost întemnițat la Sighet de comuniști și a murit în recluziune, bătrân și bolnav, la Mănăstirea Căldăruşani.


Personal:

Bibliotecar: Maria Gabor


Program:

Luni - Vineri: 8 -16


Adresa: 427165 Milaș, str. Principală Nr. 214
Telefon: 0263 354397; 0263 354485; 0752096481
Email: primaria_milas@yahoo.com