Biblioteca Publică Parva

Biblioteca Publică Parva

Anul înființării: 1966

Unități de bibliotecă: 10728


Monografie:

Istorie locală

Comuna Parva este situată în zona de contact a Dealurilor Năsăudului cu Munţii Rodna, pe râul Rebra și are în componenţă un singur sat: Parva, satul de reşedinţă. Numele de Parva provine din expresia cezaro-crăiască "Salvae Romuli Parva Nepos!" rostite de Iosif al II-lea cu prilejul vizitei sale pe Valea Someșului, în anul 1773.

Vechea denumire de Lunca vinului era improprie pentru această localitate și derivă din apelativele "lunca" (in slava "loka") și "vin" cu sensul de "borviz" sau "borcut" (asa cum localnicii numesc izvorul de apă minerală din localitate), care este de origine maghiară, dar având același sens. Deși această așezare este mult mai veche, confirmarea oficială s-a facut în anul 1773, după cum rezultă din memoriul (Majestets-Gesuch) înaintat de foștii grăniceri năsăudeni împăratului austriac în 5 octombrie 1862.

Personalități culturale locale

  • Preotul Emil Ciocârlă. S-a născut la 13 octombrie 1913 în comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, din părinţii George Ciocârlă din Rebrişoara şi Eudochia Ciocârlă. Tatăl preotului, George Ciocârlă, a fost învăţător la şcoala din Parva începând cu anul 1896, precum şi cantor la biserica din Parva, începând cu acest an, până în anul 1925, sub preoţii Ioan Sângeorzan, Vasile Coşbuc din Leşu (nepot al poetului George Coşbuc), Ştefănuţ Emil,George Coşbuc din Hordou (de asemenea, nepot al poetului George Coşbuc), Anchidim Bob. Cei doi nepoţi ai poetului George Coşbuc (Vasile şi George) erau des vizitaţi de poet. Învăţătorul George Ciocârlă povestea cum îi plăcea poetului să se plimbe prin împrejurimile comunei Parva şi să scrie poezii. „Mergea cât mergea apoi se oprea dintr-o dată gânditor şi îşi fixa privirea într-un singur punct sau asupra unui peisaj”. Aminteşte, de asemenea, şi de gramofonul adus de poet pentru familia numeroasă a preotului Vasile, precum şi de discurile (plăcile) cu muzică populară, cu cântece româneşti, interpretate de cântăreţi ai epocii. În ziua de 1 Decembrie 1918 au răsunat clopotele bisericii, s-a oficiat slujba religioasă de către preotul Vasile Coşbuc, nepotul poetului George Coşbuc, iar învăţătorul George Ciocârlă a organizat o frumoasă serbare şcolară însoţită de cuvântări legate de Marea Unire. A urmat școala primară în satul natal. Studiile liceale le-a făcut la liceul din Năsăud. După terminarea liceului se înscrie la Facultatea de Teologie din Cluj, pe care o termină în anul 1940. În acest an, 1940, primeşte Sfânta Taină a preoţiei, în Catedrala greco-catolică „Buna Vestire” din Cluj de la P. S. Episcop Iuliu Hossu, artizanul Marii Uniri. Din 1940 până în 1943 a servit ca preot suplinitor în Parva, pe lângă preotul George Coşbuc. În anul 1943 a fost numit în Parohia Măcicaş, Of. Protopopesc Cluj, unde a servit până în anul 1946, când a cerut transferul în Parohia Parva, în  care serveşte din 14 septembrie 1946 până la deces, în 20 ianuarie 1977. „Emil Ciocârlă a fost omul şi preotul care s-a implicat în viaţa satului, un bun slujitor al altarului, un bun predicator al cuvântului lui Dumnezeu şi un orator de seamă. Oamenii l-au iubit şi l-au stimat pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor în această comună”, se arată în Monografia „Parva - un nume de legendă”. ·

Obiective de interes cultural și turistic

· Mănăstirea "Sfinții Apostoli Petru și Pavel"

· Rezervația naturală "Tăușoare-Zalion" (71 ha) cu cele două peșteri:

- Peștera "Izvorul Tăușoarelor". Are o lungime de 16107 m și o adâncime de 461,6m (cea mai mare diferență de nivel din România).

- Peștera "Jgheabul lui Zalion". Este situată aproape de izvoarele Pârâului Orbului, afluent de stânga al Văii Seci. Jgheabul lui Zalion are 4513m lungime iar adâncimea peșterii este de 303m. Rezervația naturală "Tăușoare-Zalion" de la Gersa a fost declarată monumental naturii în principal datorită prezenței cristalelor de gips și a unor osile cu importanță științifică descoperite în cadrul ei (insecte, custacei, lilieci).


Personal:

post desfiinţat


Adresa: 427210 Parva, nr.162
Telefon: Tel. 0236/367.194 E-mail:
Email: primariaparva@yahoo.com