Biblioteca Publică Nimigea

Biblioteca Publică Nimigea

Servicii oferite publicului

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înființării: 1955

Unități de bibliotecă: 12291

Istoricul bibliotecii

Biblioteca Comunală Nimigea a luat ființă după unele documente în anul 1955, bibliotecar fiind Janitcek Ludovic, iar următorii au fost: Sipos Irma (1958-1960), Bledea Ildiko (1960-1967), Chitul Corina (15.11.1967-01.11.1974), Petri Ovidiu (03.01.1967-31.12.1989), Ticu (Bartes) Sanda (01.01.1990- 31.01.2000).


Monografie:

Sate componente: Nimigea de jos (reședință), Tăure, Mintiu, Mititei, Nimigea de sus, Mocod , Florești și Mogoșeni

Istorie locală

Nimigea este o comună din vestul județului Bistrița-Năsăud și este situată într-o zonă de deal.

Existența satului Nimigea de Jos, mai demult Nimigea ungurească (în dialectul săsesc Nindref, în germană Nindorf in Siebebürgen, în maghiară Magyarnemegye, Nemegye) datează dinaintea anului 1750, după cum se deduce din unele date de pe obiectele bisericești donate de către familia grofului Földvari Farcas, care a avut grijă să clădeasca o biserică reformată în anii 1800-1801.

În Mintiu, mai demult Mintiul Român, Mintiuiasa, Nimtiu (în dialectul săsesc Blesch-Boaidref, în germană Rumänisch-Baierdorf, în maghiară Oláhnémeti, Szásznémeti) se află Biserica "Sf. Constantin și Elena", vechea mănăstire fiind arsă în urma ordinului generalului Adolf von Buccow. O amintește și episcopul Atanasie Rednic în conscripția sa din 1765.

În Florești, mai demult Vireag, (în maghiară Virágosberek) sunt exploatări de sare cunoscute încă din antichitate.

În satul Mititei se află o parte din descendenții familiei Joldea-familie de boieri și domnitori din Moldova, Șoldea și Șioldea.

Obiective de interes cultural și turistic

· Biserica din lemn din secolul al XVIII-lea

· Rezervația naturală „Poiana cu narcise de pe Șesu Mogoșenilor”

· Pârtia Nimigea de Jos

· Valea Țibleșului

· Plaja de pe malul Someșului

Personalități culturale locale

· Iulian Marțian (1867-1937), is oric, membru de onoare al Acade-miei Române.

· Mihail Volach (Mihai Valahu riginar din Vireag, a fost unul din cei cinci căpitani ai lui Antal B în cursul Răscoalei de la Bobâlna din anul 1437. Într-un protoc cheiat la 10 octombrie 1437 apare menționat ca Mychael Vo e Wyragosberk, alături de Johannes Mester de Cluswar.


Personal:

Bibliotecar: Daniela Sârb (anul angajării 2000)


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427190, Nimigea de Jos nr. 185
Telefon: 0263 381005
Email: sarb_daniela2007@yahoo.com