Biblioteca Publică Poiana Ilvei

Biblioteca Publică Poiana Ilvei

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înființării: 2013

Unități de bibliotecă: 9300


Monografie:

Istorie locală

Toponimul Poiana - Sâniosif este destul de vechi. În anul 1440, între comunele rămase fără locuitori apare şi o ,,Poiana", iar pe la 1530 autorităţile din Bistriţa corespondau cu ,,Toma Bethlen din Poiană". Toponimul apare şi în scrisoarea lui Iacob Potoki din Poiană, care în 1600 comanda avangarda polonă trimisă ,,pe acest drum al Bistriţei".

Numele ,,Poiana" apare prima oara într-un act din 1758 numit «Extractus Protocolli Judicialis Districtus Vallachici Bistritz». De la data schimbării numelui în Sâniosif, înainte de 1767, şi până la revenirea la vechiul toponim Poiana, după 1918, în documentele vremii, conscripţii, matricole, însemnări bisericeşti, acte administrative etc., acesta  suferă anumite modificări. În procesul verbal din 5 noiembrie 1770, cu privire la întâlnirea reprezentanţilor comunelor grănicereşti în problema întreţinerii şcolilor, figureaza şi comuna Sâniosif, cu reprezentantul său Mihăilă Bumbu.

Poiana, cuvânt vechi în toponimia românească ca nume de sat, este de dată mai recentă. Atestate, atât toponimul Poiana, cat şi Sâniosif au suferit modificari în timp, astfel: ,,Pojana" în conscripţia Bucow 1760-1762 , ,,Szent- Joseph" (1835) Szent-Iosef, Poiana (1854), Szent Josef, Szent Iozsef (Szin Iosifu, Poiana) (1873); avea 158 de case, 702 locuitori și 6526 iugăre de teren.

În 1900 la un nou inventar apare Szentjosef, San-Iosif, cu 789 locuitori. În regatul maghiar, care a suferit o nouă împărţire administrativă în 1902, este amintită localitatea Szentjoszef KK, ca având 208 case şi 789 locuitori. După Marea Unire din 1918 , numele satului (Poiana Ilvei) s-a păstrat cam în aceeaşi formă de exprimare.

Poiana Ilvei rămâne cu formă administrativă de comună până în anul 1957, când a fost alipită comunei Măgura Ilvei, iar în anul 2003, în urma unui referendum local, se reînfiinţează comuna Poiana Ilvei, cu administraţie proprie.

Personalități culturale locale

 - Ştefan Buzilă: (1865 - 1944) preot vicar, originar din Rebrişoara, este numit preot la Poiana Ilvei în anul 1891; se îngrijeşte de ridicarea actualei biserici din localitate, în anii 1900-1903, iar în anul 1910 publică lucrarea «Monografia comunei Sâniosif sau Poiana». Se stinge din viaţă la data de 8 mai 1944.

- Sever Pop: Este personalitatea care dă numele şcolii din localitate. S-a născut în data de 27 iulie 1901 la Poiana Ilvei. A urmat Liceul Grăniceresc din Năsăud (1911-1919), apoi Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj (1919-1923). Obține titlul de doctor în filologie (1925). După o specializare în geografie lingvistică la Paris (1925-1927) a fost cooptat în colectivul de cercetare al Muzeului Limbii Române din Cluj. Între 1930 și 1937 a efectuat anchete lingvistice în 301 localități, cu un chestionar cuprinzând 2160 de poziții. Devine conferențiar de dialectologie la Universitatea din Cluj (1931), apoi profesor de limba română și dialectele ei la Universitatea din Cernăuți (1939) și la cea din București (1940). Director adjunct la „Accademia di Romania” din Roma (1941-1946). „Visiting Professor” (1948-1953), apoi profesor extraordinar la Universitatea Catolică din Louvain. În 1951 a fondat Le Centre international de Dialectologie générale de la Louvain, al cărui buletin este revista „Orbis”. Sub redacția sa au apărut din această publicație volumele I-IX (1952-1960). A organizat în 1960, la Louvain și Bruxelles, primul congres internațional de dialectologie generală. A decedat la 17 februarie 1961 în orașul Louvain. În anul 2012 a fost primit postmortem în rândurile Academiei Române, fiind singurul reprezentant al comunei în această prestigioasă instituţie.


Personal:

Bibliotecar: Leon Augustin Şotropa, persoană delegată


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427147 Poiana Ilvei nr. 412
Telefon: 0263 375533
Email: primaria@poianailvei.ro; leon.sotropa@yahoo.com