Biblioteca Publică Runcu Salvei

Biblioteca Publică Runcu Salvei

Anul înființării: 2013

Unități de bibliotecă: în curs de achiziţie


Monografie:

Runcu, unul din satele "de-ale noastre vechi şi grăniţeşti”, este atestat documentar în 1547 în registrele de socoteli ale oraşului Bistriţa, cu ocazia încasării impozitului anual.

Tradiţia istorică consemnează începuturile aşezării "pe un poderei numit Voriste" o parte dintr-un loc deschis numit Faţa Runcului, încă din secolul al XIII-lea, respectiv 1241-1242, când a avut loc marea invazie tătaromongolă. "Acest loc l-a deschis un român din Ţara Ungurească care a fugit împreună cu cei şapte feciori ai săi, de frica tătarilor...". Iniţial el a fost singurul stăpân al văii unde şi-a construit o casă pe un teren curăţat si defrişat (runc= tăietură). Cu timpul au venit şi alte familii şi din Salva care s-au sedentarizat în această zonă şi au "făcut un sat". La 1641 în Runc se înregistrau 43 de familii.

Într-un document din 1642 este amintit "popor din Runc", iar în 1691 apar înregistraţi "runcani", popa Ilie, judele Costin, pârgarii şi satul Runc. În 1733, după o conscripţie a episcopului Klein, satul cuprindea 73 de familii, având patru preoţi şi o biserică.

Conscripţia din 1761 consemna că a fost ridicată o nouă biserică în 1757 care o înlocuia pe cea veche, ce devenise neîncăpătoare. Noua biserică era înzestrată cu un clopot dăruit de Ion a Pinti, precum şi cu trei cărţi de rugăciuni, dăruite de Ştefan Pintea, Chifor Ursu şi Georgiţă.

Comuna Runc este atestată documentar din 1547 după militarizarea zonei Năsăudului. Runcu este inclus în regimentul doi de graniţă făcând parte din cele 44 de comune grănicereşti, mai precis din compania XI

împreună cu Mocod şi Mititei.

După militarizarea zonei Năsăudului, 1763-1764, Runcu este inclus în cele 44 de aşezări grăniceşti şi tot atunci, "satul s-a mutat mai jos, lângă râul Ideciu, într-o vale îngustă şi mărginită de păduri".

Cea dintâi casă a fost construită pe locul unde este amintit Todor Mititean. Apoi, cu timpul, pădurea s-a tăiat, bălţile au secat şi aşa s-a putut forma comuna, tot sub numele de Runc. Cu această denumire o aflăm amintită şi în unele documente vechi româneşti din arhiva Bistriţei.

Prin anii 1846-1847, după o inundaţie care a devastat centrul comunei, generalul Galbrone a vizitat comuna şi a făcut încercări să o mute mai în jos, spre sud, spre hotarul comunei Salva, unde luncile erau mai largi.

Din câte se cunoaşte, iniţial, în sec. al XVIII-lea, prima şcoală a funcţionat într-o casă particulară, o a doua fază în evoluţia școlii se pare a fi fost aceea când s-a construit o clădire cu 2 camere ca instituţie de învăţământ. După al doilea război mondial, clădirea este transformată în actualul corp A cu trei săli de clasă, o grădiniţă şi o sală profesorală.

În anul 1935, în casa preotului Iulian Chita a apărut un Ziar intitulat "Poporul" unde apar nenumărate articole, scrise de un mare om de cultură, Ioan S. Pavelea. În semn de preţuire pentru acest om de cultură, astăzi Şcoala din localitate poartă numele de "Şcoala Generală Ioan S. Pavelea".

În anul 1948 comuna Runc a fost desfiinţată abuziv de P.C.R. şi a fost trecută la Comuna Salva.

În anul 2005, prin legea 67/2005, publicată în monitorul Oficial al României, cu nr. 251/25/03/2005, Runcu a îndeplinit statutul de comună, iar în 12 iunie 2005 au avut loc primele alegeri libere postdecembriste în calitate de comună.

Astăzi, Runcu are 456 de case, 1427 de locuitori ,,fii de grăniceri" care au menirea de a păstra şi duce mai departe tradiţia, hărnicia, mândria şi de a cinsti memoria înaintaşilor.

Obiective de interes cultural și turistic

· Vechea biserică de lemn greco-catolică "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Runcu Salvei, anul 1 757, monument istoric

· Ansamblul de case țărănești

Personalități culturale locale

· Ioan S. Pavelea (1875-1956). A publicat mai multe cărți: “Someșul glumeț (Râdeti si va petreceti)”, “Poezii ocazionale din prinsoarea rusească”, “Istorioare morale”, “Abecedar pentru analfabeți adulți”, “Carte de rugăciuni”, “Boalele lumești”, “Disertații pedagogice și conferințe poporale” etc.

 


Adresa: 427256 Runcu Salvei, str. Principală nr.1
Telefon: 0263 352211
Email: primariarunc@yahoo.com