Biblioteca Publică Salva

Biblioteca Publică Salva

Anul înființării: 1949

Unități de bibliotecă: 18517


Monografie:

Istorie locală

Comuna Salva are în componență un singur sat, Salva. A fost reorganizată prin Legea Nr. 67 din 23 martie 2005, când din ea s-a desprins satul Runcu Salvei pentru a se înființa comuna Runcu Salvei.

Este o locuire străveche cu urme începând din neolitic și apoi toate epocile care au urmat, cu o populație relativ numeroasă până în sec. al XVIIIlea fiind mult mai populată decât Năsăudul. După unii cercetători ar fi o enclavă romană care a continuat să existe până azi cu același nume, dovadă fiind cele trei fortificații din jurul localității, în cele trei direcții principale.

Locuitorii Salvei, întotdeauna oameni liberi, au fost dornici de ridicarea prin învățătură, de aceea încă de la începutul secolului al XVII-lea în Salva sunt pomeniți ,,ludi-magistri” - dascăli, probabil preoți sau diaconi ca ,,studiossus et cantor - fiul popii Ioan din Salva”, iar apoi printre ,,ludi Magistri” este enumerat ,,fiul popii Vasile, în Salva”. Începând de la 1800, la Salva exista o școală cu clădire proprie, ce există și astăzi în centrul comunei.

Localitatea Salva este atestată documentar din anul 1245 alături de alte localităţi de pe văile Someşului şi Sălăuţei. În trecut, localitatea făcea parte din districtul Rodnei care îngloba toate satele de pe cursul superior al Someşului Mare.

Începând din 1762 până în 1851, Valea Rodnei devine graniţă militară, ceea ce duce la militarizarea zonei şi la dezvoltarea transporturilor şi comunicaţiilor în zonă.

Populaţia tânără, lipsa conflictelor etnice şi confesionale, conservarea tradiţiei şi perpetuarea ei în rândul tinerilor sunt elementele ce caracterizează astăzi comuna Salva, fapt dovedit şi de prezenţa atelierelor de artizanat în localitate.

Salva face parte dintr-o zonă folclorică bogată, renumită în special datorită „clopului cu păun”.

Personalități culturale locale

· Tiberiu I. Morariu (n.26.09. 1905 în Salva-d.30.11. 1982, Cluj-Napoca), geograf, membru corespondent al Academiei Române. A urmat clasa întâi primară în satul natal, apoi la cea germană din Bistriţa, şi tot aici câteva clase de liceu, continuând la cel românesc din Năsăud, între 1919 şi 1924, fiind un elev bun, promovând bacalaureatul. S-a înscris la Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Cluj, secţia geografie şi ştiinţe naturale unde a obţinut licenţa în 1929. Încă din acest an a devenit membru al Societăţii de Etnografie din Paris, unde în următorul an va face studii de specialitate la "Sorbona" cu vestitul Emm. de Martonne.

S-a integrat în învăţământul superior clujean, în 1935 obţinând titlul de doctor, cunoscând ascensiunea universitară până la cel mai înalt nivel didactic și administrativ - şef de catedră, decan. A elaborat o vastă operă de cercetare concretizată în cărţi, studii, articole, comunicări, cronici, recenzii, cursuri într-un număr de 374 titluri; unele tipărite în limbi străine sau traduse.

Vasta activitate de cercetare şi creaţie i-a adus preţuirea din partea forurilor de specialitate, în 1958 fiind ales preşedinte al Comitetului Naţional de Geografie. În 1964 i s-a acordat titlul de "om de ştiinţă emerit", în 1967 a fost ales membru de onoare al Societăţii de Hidrologie din Ungaria. Tot în acelaşi an a fost ales membru  corespodent al Uniunii Internaţionale de Geografie, iar în 1969 i s-a  acordat titlul de "Doctor Honoris Causa" al Universităţii din Strasbourg. Recunoscându-i-se meritele de profesor şi om de ştiinţă a fost onorat cu ordine şi medalii ale României.

Academia R.P.R., în baza recomandării lui Gh. Macovei, în şedinţa din 29 iunie a sesiunii ordinare din 1955, l-a ales membru corespondent.

· Maria Peter (n. 1 ianuarie 1925, Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud - d. 9 iulie 2005), interpretă de muzică populară

Obiective de interes cultural și turistic

• Mănăstirea "Izvorul Tămăduirii“

• Platoul Mocirla cu Troița "Tănase Tudoran“

• Statuia "Tiberiu I. Morariu“

• Turnul roman de la Salva - ''Mocirla'' (sec. II - III p. Chr.)

• Colecții private de obiecte tradiționale


Personal:

Bibliotecar: post vacant


Program:

-


Adresa: 427255 Salva, str. Principală nr 154
Telefon: 0263 361202
Email: primariasalva@yahoo.com