Biblioteca Publică Sânmihaiu de Câmpie

Biblioteca Publică Sânmihaiu de Câmpie

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

 

Anul înființării: 1976

Unități de bibliotecă: 9588


Monografie:

Sate componente: Sânmihaiu de Câmpie (reședință), Zoreni, Sălcuţa, Stupini, Brăteni

Istorie locală

Așezare rurală daco-romană. Prima atestare documentară este din anul 1329. Capitlul din Alba-Iulia confirmă la 10 aprilie 1329 schimbul unor moşii dintre regele Carol Robert şi magistrul Ştefan zis Pugan, fiul lui Francis, act în care se vorbeşte de Lomperd (Zoreni), Zentmiha-Teleke (Sânmihaiu de Câmpie) şi Fiscut (Sălcuţa). Așadar, la 10 aprilie 1392, avem atestate documentar trei sate din comuna Sânmihaiu de Câmpie.

Privitor la satul Stupini, Capitlul din Alba-Iulia raportează regelui Carol Robert al Ungariei, la 14 octombrie 1318, că moşia Stupini (Solumus) care ţine locul de naie al regelui, a dat-o magistrului Petru. Satul Brăteni se găseşte atestat documentar mult mai târziu, abia prin anul 1529.

Cele mai vechi urme care atestă existenta vieţii omeneşti încă din perioada paleoliticului sunt dovedite de descoperirea unor unelte cioplite: ciocan- în locul numit Fînaţe, păstrat la muzeul din Bistriţa. Urmează apoi cultura pietrei şlefuite, precum şi unelte de os mai perfecţionate.

Din epoca bronzului s-a descoperit întâmplător un depozit de obiecte de bronz pe hotarul satului Stupini, în octombrie 1966, depozit format din 11 obiecte printre care şi 5 piese de harnaşament necunoscute până la acea dată în ţara noastră.

Cam pe la anul 300 î. Ch. pătrund venind dinspre apus, sub formă de cete răzleţe, celţii. Ei au fost asimilaţi de autohtoni, fiind cunoscători ai prelucrării fierului şi ceramicii.

Din perioada romană, la Brăteni s-a descoperit un opaiţ cu trei ciocuri, material inedit, aflat în prezent la muzeu.

În partea nordică a satului Sânmihaiu de Câmpie, pe locul numit Podişele, a fost identificată o aşezare daco-romană din sec. II –IV, din care s-au adunat fragmente ceramice; la Stupini, în anul 1899, s-a descoperit un tezaur din argint, monede, obiecte de podoabă.

Izvoarele scrise sunt foarte sărace, nu ne dau date despre populaţia acestei localităţi, abia în anul 1713 în Conscripţia urbană privind Comitatul Cojocna se dau date despre comuna Sânmihaiu de Câmpie.

Din datele recensământului din 1910 reiese că Sânmihaiu de Câmpie era subordonat adminstrativ Plasei Urmeniş, judeţul Cluj, în localitate existând o populaţie de 1016 locuitori din care 406 erau persoane care câştigau, iar 610 erau persoane întreţinute, ocupaţia principală fiind agricultura.

La recensământul din 29 decembrie 1930, Sânmihaiu de Câmpie făcea parte din plasa Sărmaş, judeţul Cluj, populaţia totală era de 1151 persoane, din care 580 bărbaţi şi 571 femei, cuprinşi în 271 de gospodării, clădiri

recenzate 268.

La data de 01 ianuarie 1972, populaţia Sânmihaiului era de 1210 locuitori, sporul mediu al populaiţiei din ultimii 15 ani fiind de 11/1000 locuitori.

Obiective de interes cultural și turistic

· Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Sălcuța, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric. Biserica este construită din bârne în anul 1788, după cum reiese din inscripția de pe peretele care desparte pronaosul de naos. Așezată în mijlocul cimitirului, tradiția spune că ar fi fost adusă de pe Valea Bârgăului.

· Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Zoreni.

· Monumentul Eroilor din satul Sânmihaiu de Câmpie

· Monumentul Eroilor din satul Brăteni

· Lacul de agrement din Brătești

Personalități culturale locale

· Ioan Fiscuteanu: S-a născut la data de 19 noiembrie 1937, în localitatea Sânmihaiu de Câmpie. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București în anul 1962. Ioan Fiscuteanu a fost actor al Teatrului Național din Târgu-Mureș, unde a jucat în peste 60 de roluri. Rolul său cel mai de succes a fost cel al lui Dante Remus Lăzărescu în filmul lui Cristi Puiu - Moartea domnului Lăzărescu, pentru care a câștigat Lebăda de Aur pentru cel mai bun actor la Festivalul de film de la Copenhaga. Ioan Fiscuteanu a încetat din viață la 8 decembrie 2007.


Personal:

Bibliotecar: Ludovica Viorica Trif (anul angajării 1995)


Program:

Luni - Vineri 8-16


Adresa: 427260 Sânmihaiu de Câmpie, nr. 53
Telefon: 0263 353414, 353311
Email: trif.viorica70@yahoo.com