Biblioteca Publică Spermezeu

Biblioteca Publică Spermezeu

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înființării: 1964

Unități de bibliotecă:9743


Monografie:

Sate componente: Spermezeu (reședință), Dobricel, Dumbrăvița, Hălmăsău, Lunca Borlesei, Păltineasa, Sita, Șesuri Spermezeu-Vale

Istorie locală

Comuna a fost reorganizată prin Legea Nr. 139 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial Nr. 373 din 28 aprilie 2004, prin desprinderea satelor Dobricel și Dumbrăvița de la comuna Căianu Mic și trecerea lor în componența comunei Spermezeu.

Prima atestare documentară a satului Spermezeu este cea din anul 1456, cuprinsă în actul Conventului din Cluj-Mănăştur, unde se arată că în acel an regele Ungariei, Ladislau V Postumul, îl deposeda pentru necredinţă pe Ioan Farkaş de Herina de satele din domeniul Săsarm şi le da lui Ioan şi Nicolae Farkaş. Conform ordinului regal, aceştia primeau, printre altele, satele Spermezu şi Dumbrăviţa [satele care aparţin azi de comuna Spermezeu au fost atestate documentar în următoarea ordine: Dumbrăviţa (1456), Sita (1576), Dobricel (1593), Păltineasa (1601) şi Hălmăsău (1956)].

Cele mai vechi urme de locuire pe teritoriul localităţii Spermezeu sunt din neolitic, atestate de descoperirea unui bulgăre de obsidian în anul 1977, în zona Obârşii, de către prof. Ştefan Lazea. Tot din acea zonă provine o secure dublă din epoca bronzului (cultura Wittenberg). La aceasta se adaugă o spadă scurtă din bronz aflată în prezent la Complexul Muzeal Bistriţa.

Pentru perioada daco-romană este semnalat turnul de veghe de “Locul Fătului”. Prin urmare, la prima atestare documentară, localitatea Spermezeu făcea parte din domeniul Săsarm, stăpânit de familia Farkaş de Herina. În jurul anului 1602, satul Spermezeu a fost anexat la domeniul Gherla. De-a lungul veacurilor următoare satul a cunoscut diverşi proprietari. Urmele unei curţi nobiliare a unuia dintre proprietarii satului se păstrează în zona numită Dâmbul Curţii.

Obiective de interes cultural și turistic

• Biserica greco-catolică „Nașterea Fecioarei Maria” datează din anul 1712 . Lăcașul figurează pe lista monumentelor istorice.

• Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriiș" din satul Dobricel, construită în anul 1744, monument istoric

• Biserica de lemn "Nașterea Fecioarei Maria" din satul Spermezeu, construită în anul 1712, monument istoric

• Biserica ortodoxă de zid "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" din Spermezeu, construcție 1958

• Biserica ortodoxă de zid "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Dumbrăvița, construită în anul 1896

• Biserica ortodoxă de zid din satul Sita

• Biserica ortodoxă din satul Păltineasa

• Biserica ortodoxă de zid "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" din Dobricel, construită între anii 1938 - 1942

• Vechea biserică de lemn greco-catolică din Dobricel, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud datează din anul 1744 . Lăcașul are hramul „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” (8 noiembrie) și figurează pe lista monumentelor istorice

• Biserica ortodoxă de zid "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din satul Hălmăsău

• Monumentul Eroilor din satul Spermezeu

• Puțul salin de la Dumbrăvița 105103


Personal:

Bibliotecar: Maria Berințan


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427275 Spermezeu, Nr. 292B
Telefon: 0263 346516
Email: maria_berintan@yahoo.com