Biblioteca Publică Şieuţ

Biblioteca Publică Şieuţ

Anul înființării: 1962

Unităţi de bibliotecă: 11096


Monografie:

Sate componente: Șieuț (reședință), Ruștior, Sebiș, Lunca

Istorie locală

În urma investigaţiilor arheologice s-au descoperit pe teritoriul satului Şieuţ urme de locuire din epoca bronzului. De asemenea, în satele Sebiş şi Ruştior s-au găsit vestigii datând din epoca fierului. Sunt numeroase şi descoperirile aparţinând epocii dacice şi epocii romane.

Primele documente care vorbesc despre acest teritoriu apar în sec. al XII-lea în anul 1228 si 1230 (în anul 1228 Andrei al II-lea, regele ungariei, dăruieşte lui “Dionisie” marele vistier, mosia Saplac, confiscată de la baronul Simion. Pe teritoriul acestei moşii se aflau şi satele Şieuţ, Ruștior, Sebiș şi Lunca). În aceste documente se aminteşte de râul Şieu. În documentele din 13 mai 1319, când Carol Robert, Regele Ungariei restituie magistratului Simion satele şi moşiile sale şi 28 iulie 1329, dăruiește magistratului “Toma” comitatele de Arad, Baci și Șimleu, mai multe moşii din Transilvania - găsim atestate satele Şieul Mare (Nagy-Sojo), Sebiş (Sebişul de sus) şi Lunca. Acest lucru dovedeşte existenţa satului Şieuţ, fiindcă altfel nu trebuia determinat satul Şieu, cu adjectivul “mare”.

În sec. XIII – XIV aceste sate, din punct de vedere al organizării bisericeşti, aparţineau de decanatul din Reghin, în cadrul arhidiaconatului din Ozd. Din punct de vedere administrativ şi patrimonial ele aparţineau familiei “Tomaj de Losoncz” din care familie Ladislau de Losoncz devine Voievodul Transilvaniei. Din sec. XIV, satul Lunca apare atestat sub numele de “Friș”. Probabil că satul a fost numit după pârâul pe care a fost aşezat şi care curge prin sat, pârâul “Friș”, adică “Rece”. Această ipoteză este sprijinită şi de alte fapte: pe de o parte de-a lungul hotarului comun între satele Lunca şi Sebiş curge pârâul “Recele” şi care se varsă tot în Râul Şieu; pe de altă parte, numele maghiar al satului “Friss” coincide cu apelativul “friss” = “proaspăt, rece”. Numele satului “Sebiş” provine de la numele cursului superior al râului Şieu, numit “Sebiş” sau Valea Sebişului sau simplu “Vale” format din apelativul maghiar “Sebes” = “repede, iute”.

Satele Sebiş şi Ruştior sunt amintite împreună în documentele vremii din sec. XV. Sub denumirile oficiale maghiare de: pentru Sebiş - Sebişul de Sus, (Sajó)Felsősebes (magh.), Oberschebesch (germ.); pentru Ruştior – Sebişul de Jos, Alsósebes (magh. ), Unterschebesch; Satul Ruştior, precum şi satele Sebiş şi Lunca erau sate iobăgeşti, în decursul istoriei ele au aparţinut diferitelor familii nobiliare. Satul Şieut a avut o altă cale de dezvoltare. Aici, saşii s-au menţinut până la sfârşitul sec. XVII. Populaţia săsească în mare parte a fost omorâtă sau dispersată de trupele generalului Basta, la începutul sec.XVII. Ultimul preot sas, G. Schuller, a părăsit satul distrus de invazia turcă în anul 1661 şi a trecut la Dumitriţa. Existenţa îndelungată a saşilor n-a lăsat nici o urmă în toponomia actuală a satului, ceea ce denotă că saşii au părăsit satul fără o convieţuire prea lungă cu românii.

În primul şi cel de al II-lea Război mondial, comuna Şieuţ dă o mare jertfă de sânge, numai din satul Şieuţ, numărând 35 de tineri soldaţi căzuţi pe câmpurile de luptă, pentru eliberarea şi întregirea neamului. O dată cu ocuparea sovietică, apar în Şieuţ primele celule comuniste care au forţat colectivizarea în anul 1962, doar în satul Şieuţ, celelelte sate rămânând necolectivizate. Revoluţia din 1989 spulberă comunismul, făcând loc altei orânduiri, în care locuitorii comunei Şieuţ au trecut legal la repunerea lor în dreptul de proprietate.

Obiective de interes cultural și turistic

· Casa „Etnos”, satul Sebiş. Casă muzeu în care sunt păstrate şi expuse piese specifice interiorului caselor din aceeastă parte a ţării, precum şi uneltele tradiţionale de lucrat pământul.

· Vârful Poiana Tomii,

· Cabana de vânătoare Holobici,

· Plaiul cătunesc.

 


Personal:

Bibliotecar: post desfiinţat


Adresa: 427315 Șieuț, str. Principală nr. 197
Telefon: 0263 261179
Email: secretar@primariasieut.ro