Biblioteca Publică Şieu Măgheruş

Biblioteca Publică Şieu Măgheruş

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

Anul înființării: 1954

Unităţi de bibliotecă: 11713


Monografie:

Sate componente: Șieu-Măgheruș, Crainimăt, Arcalia, Sărățel, Podirei, Valea Măgherușului, Chintelnic

Istorie locală

Din descoperirile arheologice efectuate pe raza comunei Şieu Măgheruş reiese existenţa aşezărilor omeneşti încă din perioada neolitică, găsindu-se urme arheologice şi din epocile următoare neoliticului, epoca bronzului, epoca fierului, feudală şi târzie. Pe teritoriul comunei se găsesc 3 aşezări dacice: Arcalia, Sărăţel şi Şieu Măgheruş.

Perioada dintre secolul al V-lea şi până la jumătatea secolului al XIV-lea este caracterizată prin diferenţieri în sânul obştilor săteşti şi prin formarea treptată a domeniilor feudale.

În a doua jumătate a secolului al XI-lea, se slăbeşte presiunea pecenegă şi statul feudal maghiar începe cucerirea treptată a Transilvaniei, cu bogăţiile şi pământul ei roditor.

Luptele cu pecenegii, cei mai mari duşmani ai ungurilor, ce au avut loc în timpul regelui Ladislau cel Sfânt (1077-1095), s-au făcut simţite şi pe teritoriul acestei comune.

Răpirea bucăţilor de pământ şi a libertăţii ţăranului a fost făcută de către nobili, prefăcându-i pe aceştia în şerbi sau iobagi.

În secolul al XII-lea au fost aduşi secuii şi saşii de către regii maghiari, pentru a-şi întări stăpânirea şi pentru apărarea graniţelor provinciei.

Perioada 1821-1914 nu se remarcă în documentele de arhivă ale judeţului Bistriţa-Năsăud, din perioada respectivă existând foarte puţine informaţii cu privire la comuna Șieu-Măgheruș.

Locuitorii comunei se bucură de „Legea privitoare la desfiinţarea iobăgiei în principatul Transilvaniei". După cum se arată în numărul 3 din 3 iunie 1848, al Gazetei: „Din iunie (6 iunie st.v.) ...iobăgia se şterge, piară şi

numele şi suvenirea (amintirea ei), de trei ori să piară acel blestem de robie păgânească înfierătoare de oameni".

Deşi revoluţia de la 1848 în Transilvania a fost înfrântă, a adus îmbunătăţiri pentru toţi locuitorii Transilvaniei, în consecinţă şi pentru locuitorii comunei. Astfel, au devenit liberi, au dobândit pământ, iar relaţiile dintre ţărani şi nobili s-au schimbat, introducându-se „arenda".

În 1897 are loc împroprietărirea parţială a ţăranilor, locuitorii satului Şieu-Măgheruş şi din Valea Măgheruşului primind pământ în tarlaua „Lab" din Şieu-Măgheruş.

Făcând parte din Imperiul Austro-Ungar, românii din Transilvania au trebuit să participe la Primul Război Mondial, împotriva intereselor naţionale şi economice. Din satul Şieu-Măgheruş şi Valea Măgheruşului au fost trimişi de către Imperiul Austro-Ungar tineri şi oameni mai în vârstă la campaniile de muncă pe frontul din Rusia, pe cel din Serbia, ca apoi ei să cadă jertfă pe câmpul de luptă.

Participarea locuitorilor comunei la Primul Război Mondial a trezit dorinţa de libertate; revenind din război, ei luptă pentru acest ideal. Jertfa lor nu a fost zadarnică, sfârşitul războiului aducând după sine prăbuşirea acestui imperiu - închisoare a popoarelor - netezind după sine calea spre măreţul act al Unirii de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia.

Obiective de interes cultural şi turistic

· Biserica ortodoxă "Sfântul Dimitrie" (fostă biserică evanghelică) din satul Crainimăt, secolul al XVI-lea, monument istoric

· Biserica de lemn "Sfântul Dimitrie" din satul Arcalia

· Biserica evanghelică din Arcalia, monument istoric

· Castelul "Bethlen" din Arcalia, astăzi clădirea găzduiește Centrul Regional al Francofoniei aparținând Universității Babeș-Bolyai

· Castelul "Rákóczi" din satul Șieu-Măgheruș

· Parcul dendrologic din satul Arcalia

· Castru Roman - Sărăţel

· Masivul de sare, rezervaţie geologică pe o suprafaţă de 20 hectare în satul Sărăţel


Personal:

Bibliotecar: Aneta Lupşan (anul angajării 1990)


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427295 Șieu-Măgheruș, str Principală
Telefon: 0263 277052; 0752 194825
Email: primariasieumagherus@yahoo.com