Biblioteca Publică Şieu Odorhei

Biblioteca Publică Şieu Odorhei

Anul înființării: 1962

Unităţi de bibliotecă: 11609


Monografie:

Sate componente: Șieu Odorhei (reședință), Agrișu de Jos, Agrișu de Sus, Bretea, Coasta, Cristur Șieu și Șirioara.

Istorie locală

Aşezarea de la Şieu-Odorhei este una dintre cele mai vechi ale judeţului, fiind menţionată pentru prima dată într-un document oficial în anul 1263, cu numele de “Drauchvduarhel”. Primele urme de locuire de pe aceste

meleaguri datează însă din epoca stăpânirii romane în Dacia, săpăturile arheologice scoţând la iveală urmele unui drum roman şi ale unei aşezări daco-romane.

Muzeul Județean Bistrița-Năsăud deține în colecțiile sale mai multe tezaure antice și feudale care oferă o imagine asupra prosperității economice a populației din zonă, din cele mai vechi timpuri. În anul 1982 se descoperă "Comoara de la Șieu Odorhei". Este vorba despre 207 tetradrahme grecești din argint și șapte monede celtice de care au aparţinut unui nobil dac care a participat alături de Burebista în expediția împotriva celților din anii 60 i.H : « Faptul că la Șieu Odorhei s-au descoperit, în 1982, alături de tetradrahmele grecești și cele șapte monede celtice din aur de 24 de karate - monede cum nu s-au mai descoperit la est de Tisa, demonstrează că acestea nu puteau fi decât o captură de război și că nobilul dac care le-a deținut a participat, alături de trupele lui Burebista, la incursiunea împotriva celților», explică arheologul Marinescu, descoperitorul tezaurului.

Se învecinează la nord cu comuna Chiuza, la vest cu oraşul Beclean, la sudvest cu comuna Nuşeni, la sud cu comuna Lechinţa, la sud-est cu comuna Şieu-Măgheruş, iar la est şi nord-est cu comuna Şintereag.

Structura confesiunilor religioase: 2.142 ortodocși- 7 biserici; 99 catolici-1 biserici; 35 baptiști -2 biserici; 62 penticostali - 1 biserici; 224 reformați.

Obiective de interes cultural și turistic

· Biserica reformat-calvină din satul Șieu-Odorhei, construcție secolul al XIII-lea, refăcută în sec. XV. Frize de arcuri sub cornișa laturii de sud a altarului: poarta de nord cu un relief în lunetă, reprezentând lupta a doi cavaleri cu balaurul.

· Biserica reformată din satul Șirioara, construcție secolul al XV-lea

· Monumentul Eroilor din satul Coasta

· Castelul Bethlen din satul Cristur-Șieu, construcție secolul al XVII-lea

· Monumentul Eroilor din Cristur-Șieu

· Muzeul satului din Șieu-Odorhei, cu caracter arheologic și etnologic


Personal:

Bibliotecar: post desfiinţat


Adresa: 427290 Șieu, str. Principală nr. 47
Telefon: 0263 351778
Email: primariasieu_odorhei@yahoo.com