Biblioteca Publică Şintereag

Biblioteca Publică Şintereag

Anul înființării: 1961

Unităţi de bibliotecă: 10707


Monografie:

Sate componente: Șintereag (reședință), Cociu, Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Caila, Șieu Sfântu

Istorie locală

Șintereagul este cunoscut prin resturile unei aşezări neolitice descoperite în punctul "pe Cremene", de asemenea prin biserica în stil gotic, monument arhitectural, construită în secolul al XV-lea, completată ulterior cu o clopotniţă cu baza pătrată şi "gang" sub acoperiş din care se poate admira priveliştea minunată a împrejurimilor.

De interes rămân biserica ortodoxă şi biserica reformată atât pentru simbolistica religioasă cât şi pentru valoarea arhitecturală a edificiilor şi colecţiilor adăpostite aici: colecţie de fotografii vechi, icoane şi obiecte de cult. Cele mai semnificative sunt fotografiile vechi ce redau aspecte din viaţă şi activitatea locuitorilor precum şi cea a "corului Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică" din anul 1938.

Satul Blăjenii de Jos se remarcă prin edificiul religios al Bisericii Ortodoxe care prezintă o arhitectură aparte şi atrage interesul prin admirabila pictură interioară, considerată reprezentativă pentru creaţia artei transilvănene. De interes este şi locul "La Sărătură" care în viitor va constitui o rezervaţie. Acesta se întinde pe o suprafaţă de 20 ha de păşune săracă - "sărăturată". Acest loc are o fântână cu apă sărată "protejată de o construcţie din lemn, o căsuţă din bârnă", izvoare sărate, mici bălţi cu apă sărată, nămol sărat şi plante specifice sărăturilor.

Existenţa satului Blăjenii de Sus datează încă din sec. al XIV-lea, în "Diploma Papală". Localitatea Blăjenii de Sus apare în "File de Istorie", Bistriţa 1976, conform acestui document localitatea a făcut parte din comitatul Dăbâca, intrând în anul 1876 în componența comitatului Bistriţa, având ca centru de notariat Blăjenii de Jos împreună cu Caila.

Iniţial a existat un singur Blăjeni, denumit Brașfalău, din anul 1434 "În dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania". În 1733 sunt amintite pentru prima dată două localităţi: Szas Balasfalva şi Olah Balasfalva în lucrarea "Arhiva Someşană nr.4" din anul 1926.

În anul 1808, se revine la vechea împărţire: Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus şi Caila, aparţinând de comitatul Dăbâca. În anul 1968 satele Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus şi Caila trec la comuna Șintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Localitatea Şieu Sfântu este atestată documentar în anul 1173 sub denumirea de "Igalia" care a împlinit în anul 1973 vârstă de 800 ani, unde se mai păstrează Biserica Ortodoxă din lemn din sec. al XVIII-lea. Biserica din lemn reprezintă chintesenţa civilizaţiei multimilenare a lemnului de o inspiraţie aparte şi un rafinament estetic elevat.

Localitatea Cociu este atestată din anul 1329. De remarcat este o parte din hotarul satului "Pe Grivă" unde s-a descoperit o aşezare din epoca bronzului, ceea ce denotă că viaţa pe teritoriul satului este dusă în negura vremurilor.

În perioada Imperiului Roman, Cociu făcea parte din fâşia de teren între 15- 20km aflate în afara graniţelor Imperiului, mai ales că aproape de sat era linia castrelor militare romane, de la Cășei-Ilişua-Livezile-Orheiu Bistriţei-Brâncovenești, care formau graniţa de nord a Imperiului. Dealul "Cesarului”, un excelent loc de observaţie din hotarul satului, cu deschidere atât pe valea Someşului cât şi a Şieului, arată că satul în acea perioada era sub influenţă romană.

De interes este Biserica Ortodoxă, tipică bisericilor din Transilvania, cu o înfăţişare arhitecturală remarcabilă, cu o admirabilă pictură interioară.

Biserica dispune de candele, candelabre, valoroase icoane şi alte odoare bisericeşti, toate formând un tezaur unic.

Personalități culturale locale

·         Mitropolitul Nicolae Bălan: Născut la 27 apr. 1882, în Blăjenii de Sus, jud. Bistriţa-Năsăud, în familie de preot, a urmat Gimnaziul la Năsăud (abs. 1900), Facultatea de Teologie în Cernăuţi (1900-1904), unde a obţinut doctoratul (1905), cu studii de specializare la Facultăţile de Teologie protestantă şi catolică din Breslau (azi Wroclaw) în 1904 – 1905. În noiembrie 1918, este trimis de către Consiliul Naţional Român din Transilvania într-o misiune la Iaşi, pe lângă Guvernul României, în vederea realizării unităţii noastre de stat. A fost hirotonit preot în 1919, ca la 14/27 febr. 1920 să fie ales mitropolit al Ardealului (hirotonit şi instalat la Sibiu în 17/30 mai 1920), păstorind până la moarte (6 august 1955). A fost ales membru de onoare al Academiei Romane (1920), membru în Comitetul central al Asociaţiei ASTRA din Sibiu şi senator de drept.


Personal:

Bibliotecar: post desfiinţat


Adresa: 427290 Șintereag, str. Principală nr. 40
Telefon: 0263 351026
Email: primariasintereag@yahoo.com