Biblioteca Publică Tiha Bărgăului

Biblioteca Publică Tiha Bărgăului

Servicii oferite publicului:

· Împrumut la domiciliu pentru adulți și copii

· Sală de lectură

· Acces gratuit la Internet

Anul înființării: 1965

Unități de bibliotecă: 9508


Monografie:

Sate componente: Tiha Bârgăului (reşedinţă), Piatra Fântânelelor, Ciosa, Iliuţa Bozghii, Mureşenii Bârgăului, Bozgani și Tureac

Istorie locală

Cel mai vechi document in care este atestat Bârgăul este din anul 1317, încheiat de o comisie de funcționari ai comitatelor Solnoc Dăbâca și Solnocul Interior prin care munții Bârgăului se împărțeau între familiile nobiliare inrudite Bethlen si Apaffy, dar se poate spune că aceste locuri frumoase au fost populate încă din vremea daco-romană. Săpăturile arheologice organizate între anii 1960 - 1961 au scos la iveală, în nordul localității Livezile, practic în vestul Văii Bârgăului, un castru roman de pământ, înconjurat cu şanţ de apărare şi care datează din perioada de început a stăpânirii romane în Dacia.

Deşi este atestată documentar la 1311, odată cu domeniul Borgo, există numeroase indicii că vatra aşezării tihane este cu mult mai veche, după toponimie din timpul coloniilor romane, în timp ce datele arheologice au scos la iveală vestigii din vremea dacilor şi a celţilor.

O parte din Borgo de Sus, respectiv zona montană a domeniului, formează în anul 1750, comuna Borgo Tiha, devenită oficial, Tiha Bârgăului, abia în anul 1925. Comuna este una dintre cele mai întinse din ţară având o suprafaţă ce însumează aproape 20.000 de hectare, din care peste 85% este acoperită de păduri, păşuni, fâneţe, ape şi drumuri, cu puţine terenuri arabile, livezi, curţi şi construcţii.

Situată într-o mică depresiune, cu largi suprafeţe colinare şi montane, într-o zonă cu pitoresc deosebit, comuna este străbătută, pe circa 30 de km, de vechiul Drum Împărătesc ce făcea legătura Transilvaniei cu Bucovina, astăzi aflat în fază de modernizare, ca viitoare şosea europeană.

Veacuri întregi comunitatea tihană a fost de strajă la răspântia imperiilor, ca de altfel întreaga Ţară a Bârgaielor, care a fost apărată de plăieşii care păzeau culmile înalte şi trecătorile, vechii străjeri, al căror nume a rămas în toponimia locului, urmaţi de grănicerii al căror sediu de companie era în centrul comunei, dar şi prin jertfele localnicilor ce au luptat în cele două războaie, sau în rezistenţa anticomunistă, a căror memorie trebuie păstrată.

După evenimentele din 1989, în viaţa comunei Tiha Bârgăului s-au produs importante schimbări calitative, multe dintre ele umbrind realizările comunelor vecine.

Lăsând de o parte istoria, comuna Tiha Bârgăului trăieşte în prezent o intensă modernizare. Pe drumul naţional se circulă acum „împărăteşte” între Transilvania şi Bucovina, iar noile construcţii răspund prin utilitate şi atrag prin ineditul lor la contemplarea peisajului de rară frumuseţe care te îmbie la drumeţie şi popas.

Tiha Bârgăului oferă o mare atracţie turistică, prin istoria şi originalitatea locurilor, care pledează spre un mai sigur viitor.

Obiective de interes cultural și turistic

· Biserica ortodoxă din satul Tureac

· Biserica ortodoxă din satul Mureșenii Bârgăului

· Biserica ortodoxă din satul Tiha Bârgăului

· Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului “ din satul Piatra Fântânele

· Satul Piatra Fântânele

· Castelul Dracula

· Crucea de la mănăstirea Piatra Fântânele

127


Personal:

Bibliotecar: Ana Belei


Program:

Luni - Vineri: 8-16


Adresa: 427360 Tiha Bârgăului, Str. Principală nr. 404
Telefon: 0263 265654; 0742 003570
Email: ana_belei@yahoo.com