BISERICA EVANGHELICĂ

Primele informații privind existența unei parohii la Bistrița sunt din sec. XIV.

Localitatea: Bistriţa
Adresa: Piaţa Centrală

 

Primele informații privind existența unei parohii la Bistrița sunt din sec. XIV. Probabil atunci începe și istoria acestei biserici, ce a cunoscut diverse etape de evoluție. Este o biserică de tip hală gotică târzie, cu turn pe colțul de nord-vest, cor alungit, încheiat cu trei lături, sacristie alipită laturii nordice a corului și patru portice așezate aproape simetric, câte două pe laturile nordică și sudică. Interiorul este organizat într-o navă centrală și două laterale, delimitate între ele cu stâlpi poligonali ce formează șapte travee, acoperite cu bolți în cruce pe ogive susținute pe console. Biserica păstrează importante bunuri culturale mobile: lespezi funerare, cea mai veche fiind datată în prima jumătate a sec. XIV, strane și bănci datate la începutul sec. XVI, steaguri ale breslelor, orgă cu decor rococo ce datează din anul 1795.