Compartimente


Conducerea

e-mail: bjbistrita@bjbn.ro

tel: 0363-401.356

fax: 0363-402.313

  detalii  

Compartimentul Referințe, informații bibliografice

* asigură servicii de informare bibliografică şi documentare;
* întocmeşte bibliografia locală selectivă;
* elaborează documente tematice, bibliografii şi biografii rezultate în urma cercetării tuturor tipurilor de documente ale colecţiei
* rezolvă cererile de referinţe on-line, venite prin intermediul serviciului Recomandări.
  detalii  

Compartimentul de dezvoltare, evidență și prelucrare a colecțiilor

Se ocupă de evidență, catalogare, clasificare şi prelucrare, organizare cataloage.

 

  detalii  

Compartimentul Metodic. Asistență de specialitate

Asigură sevicii de consultanţă şi îndrumare metodologică pentru bibliotecile publice din judeţul Bistriţa-Năsăud.

  detalii  

Laboratorul de informatizare

Asigură funcţionarea tuturor programelor informatice pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii bibliotecii.

  detalii  

Compartimentul financiar-contabil

Întocmeşte,  Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe care îl prezintă Consiliului de adminstraţie  spre consultare şi apoi spre aprobare Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  detalii  

Compartimentul administrativ

Gestionează şi administrează spaţiile şi bunurile materiale ale bibliotecii.

  detalii