Compartimentul Referințe, informații bibliografice


Compartimentul Referințe, informații bibliografice

* asigură servicii de informare bibliografică şi documentare;
* întocmeşte bibliografia locală selectivă;
* elaborează documente tematice, bibliografii şi biografii rezultate în urma cercetării tuturor tipurilor de documente ale colecţiei
* rezolvă cererile de referinţe on-line, venite prin intermediul serviciului Recomandări.
   

Activităţi:

- asigură servicii de informare bibliografică şi documentare;

– întocmeşte bibliografia locală selectivă;
– elaborează documente tematice, bibliografii şi biografii rezultate în urma cercetării tuturor tipurilor de documente ale colecţiei
– rezolvă cererile de referinţe on-line, venite prin intermediul serviciului Recomandări.

Contact:

str. Alexandru Odobescu, nr. 11, parter

0363401355 int. 117