Compartimentul de dezvoltare, evidență și prelucrare a colecțiilor


Compartimentul de dezvoltare, evidență și prelucrare a colecțiilor

Se ocupă de evidență, catalogare, clasificare şi prelucrare, organizare cataloage.

 

   

Se ocupă de evidență, catalogare, clasificare şi prelucrare, organizare cataloage.

Activităţi:

- realizează evidența documentelor în sistem automatizat (pentru cărţi, publicaţii seriale, documente audiovizuale şi electronice) şi/sau tradiţional (pentru documentele noncarte de colecţii speciale şi – încă o perioadă – pentru documentele audiovizuale şi electronice);

- asigură activităţi de prelucrare curentă, în sistem automatizat sau/tradiţional, a tuturor categoriilor de documente, efectuând operaţiile de catalogare, clasificare şi cotare;

- dezvoltă şi corectează baza de date (catalogul online);

- contribuie la educarea utilizatorilor prin folosirea instrumentelor de informare din bibliotecă;

- realizează, în sistem tradiţional şi automatizat, operaţiile de eliminare din evidenţele bibliotecii a unor documente din categoria bunurilor culturale comune (uzate fizic sau moral, pierdute şi achitate de utilizatori), a celor rezultate în urma inventarierii, precum şi cele de transfer a unor documente;

- colectează şi comunică datele statistice aferente serviciului (colecţii, achiziţii de documente, eliminări de documente etc.) în vederea realizării statisticii generale a bibliotecii şi respectiv a raportului statistic trimestrial, semestrial şi anual.

Contact:

str. Alexandru Odobescu, nr. 11

 

0363401355 int. 106