Compartimentul Metodic. Asistență de specialitate


Compartimentul Metodic. Asistență de specialitate

Asigură sevicii de consultanţă şi îndrumare metodologică pentru bibliotecile publice din judeţul Bistriţa-Năsăud.

   

 

 Activităţi:

- asigură sevicii de consultanţă şi îndrumare metodologică pentru bibliotecile publice din judeţul Bistriţa-Năsăud;

- asigură realizarea programelor de formare biblioteconomică şi perfecţionare profesională a bibliotecarilor din judeţ;

– face demersuri pe lângă consiliile locale pentru asigurarea fondurilor necesare unei bune funcţionări a bibliotecilor orăşeneşti şi comunale;

- sprijină acţiunea de completare şi dezvoltare a colecţiilor bibliotecilor din judeţ;

- organizează sondaje, studii şi cercetări privind nevoile utilizatorilor şi gradul lor de satisfacere privind serviciile de bibliotecă;

Contact:

str. Alexandru Odobescu, nr. 11, et. 1

0363401355 int. 106

- propune soluţii pentru optimizarea activităţii serviciilor;

- realizează împreună cu bibliotecile orăşeneşti şi comunale programele lunare ale activităţilor culturale.