Laboratorul de informatizare


Laboratorul de informatizare

Asigură funcţionarea tuturor programelor informatice pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii bibliotecii.

   

 Activităţi:

- asigură funcţionarea tuturor programelor informatice pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii bibliotecii;

- asigură funcţionarea aparaturii informatice;

- asigură iniţierea şi dezvoltarea profesională a personalului bibliotecii în probleme informatice;

- asigură accesul personalului la bazele de date din reţeaua Internet, precum şi serviciile de poştă electronică;

- asigură accesul utilizatorilor la bazele de date proprii bibliotecii, precum şi la cele din reţeaua Internet;

- întreţine şi actualizează site-ul bibliotecii;

- administrează reţeaua de calculatoare, sistemul integrat biblioteconomie TINREAD cu modulele catalogare, Web OPAC, circulaţie, control seriale, achiziţii, Z39.50, împrumut interbibliotecar, catalog colectiv, generator de rapoarte, circulaţie şi programul de legislaţie LEX EXPERT;

- reţeaua internă este formată din 35 de calculatoare conectate prin cablu UTP;

- sistemul de operare folosit de cele 2 servere (internet, TINREAD) este Linux, iar staţiile de lucru folosesc software de tip Windows XP/7;

- cele 2 servere pentru Internet şi Intranet sunt de ultimă generaţie, reuşind astfel să gestioneze informaţia la nivelul cerinţelor;

- calculatoarele deţin unităţi de citire a CD-urilor, CD-ROM-urilor şi DVD-urilor;

- dispune de 11 imprimante, 2 fotocopiatoare, 2 scannere;

- de pe pagina web a bibliotecii (www.bjbn.ro) orice utilizator conectat Ia Internet poate accesa catalogul online cu titlurile unităţilor biblioteconomîce oferite spre consultare sau împrumut, datele cu privire la noutăţile intrate în bibliotecă, principalele enciclopedii şi cărţi de referinţă, precum şi informaţii de larg interes.

Contact:

str. Alexandru Odobescu, nr. 11, parter

0363401355 int. 117