Compartimentul administrativ


Compartimentul administrativ

Gestionează şi administrează spaţiile şi bunurile materiale ale bibliotecii.

   

Activităţi:

- gestionează şi administrează spaţiile şi bunurile materiale ale bibliotecii;

- asigură buna funcţionare a instalaţiilor de iluminat şi încălzit, curăţenia în sălile de împrumut şi de lectură, birouri, depozite şi holurile bibliotecii, precum şi a spaţiului din jurul instituţiei;

- asigură instruirea personalului şi urmăreşte respectarea legislaţiei privind paza contra incendiilor şi protecţia muncii;

- asigură condiţiile organizatorice pentru inventarierea patrimoniului existent, în condiţiile prevăzute de lege;

- asigură procedurile de achiziţii a unor bunuri şi servicii potrivit legii.

– ţine evidenţa gestionară a patrimoniului instituţiei;

- gestionează bugetul instituţiei;

- se ocupă de dotarea şi întreţinerea patrimoniului instituţiei;

 - efectuează periodic inventarierea patrimoniului instituţiei;

- acordă drepturile salariale şi de altă natură, personalului angajat al instituţiei;

- asigură instruirea de specialitate a salariaţilor în domeniul legislaţiei muncii şi a problemelor cu caracter gestionar;

- coordonează activităţile gospodăreşti şi asigură climatul;

- igienico-sanitar al instituţiei.