Home » COLECȚII, DOCUMENTE DE PATRIMONIU

COLECȚII, DOCUMENTE DE PATRIMONIU

Compartimentul „Colecții, documente de patrimoniu” desfășoară următoarele activități:

  • organizează, conservă și prelucrează colecțiile de carte veche încredințate în concordanță cu normele elaborate de Minsterul Culturii și Cultelor;
  • pune la dispoziția utilizatorilor publicațiile deținute pentru studiu, cercetare și documentare;
  • elaborează bibliografii retrospective, organizează acțiuni cultural-științifice de popularizare a colecțiilor;
  • dezvoltă fondul de publicații, documente în colaborare cu Comisia de achiziții.
  • asigură servicii de informare bibliografică și documentare;
  • întocmește bibliografia locală selectivă;
  • elaborează documente tematice, bibliografii și biobibliografii rezultate în urma cercetării tuturor tipurilor de documente ale colecțiilor;
  • urmărește cu prioritate achiziționarea lucrărilor editate în județul Bistrița-Năsăud sau de autori bistrițeni, în vederea constituirii Depozitului legal;
  • gestionează și valorifică colecțiile de manuscrise intrate in patrimoniul instituției;
  • dezvoltă și corectează baza de date (catalogul online), menține și dezvoltă, în sistem tradițional, Catalogul general de serviciu.

Compartimentul „Colecții, Documente de patrimoniu” însumează 22.164 unităţi de bibliotecă, fiind structurat astfel: enciclopedii, dicţionare, lexicoane și literatură de referinţă și are menirea de a conserva şi prelucra colecţiile de carte veche încredinţate, în concordanţă cu normele elaborate de Ministerul Culturii.

Aici se află carte veche românească până la 1830, carte veche străină până la 1800, carte rară românească şi străină (1830-1918) și periodice până la 1944.

Acest compartiment este deservit de către d-nele bibliotecar Gabriela Molnar și Laura Goia Seserman.

 

D-NA GABRIELA MOLNAR
D-NA LAURA GOIA SESERMAN