Colocviul: Ion Pop-Reteganul / 170

Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.

Colocviu: Ion Pop-Reteganul / 170

 „Inimioara adecă Floarea Poesiei Naționale din cei mai buni scriitori români în uzul tinerimei române” adunată de Ioan Pop Reteganul, apărută la Sibiu în 1885. Între cei mai buni scriitori români: Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Andrei Mureșanu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Iosif Vulcan, Iacob Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Veronica Micle, Alexandru Macedonski, Vasile Cârlova, Petre Dulfu, B.P.Hașdeu, Gheorghe Sion, Cezar Bolliac, Vasile Pogor (cu o traducere), Gheorghe Asachi, Vasile Fabian Bob …

„Antologia lui Ion Pop-Reteganul are meritul pionieratului în primul rând, fiind prima culegere de poezie românească apărută în Transilvania. S-a bucurat de aprecieri din partea lui George Coșbuc, care îi mulțumește că i-a trimis-o, iar Agârbiceanu își amintește că la Cenadea natală în clasele primare, învățase pe de rost o serie de poezii din această broșură.” (Ion Buzași)

Introducerea lui Eminescu în această mică și densă antologie de poezie românească, „cu numai cinci ani înainte de apariția pamfletului antieminescian de tristă celebritate, Mihail Eminescu de Al. Grama”, demonstrează, spune Ion Buzași, „că în Școlile Blajului nu se poate vorbi de un curent antieminescian”.

Antologia lui Ion Pop-Reteganul apare în 1885. Ce face Eminescu în acest an?

  • este subbibliotecar la Biblioteca Universității din Iași
  • suplinitor la o școală comercială din Iași
  • bolnav, se află la Liman, în apropiere de Odessa, într-un sanatoriu balnear
  • se tipărește a doua ediție a Poesiilor
  • călătorește la Cernăuți la sora Aglaia
  • se fotografiază în atelierul lui Nestor Heck. A treia fotografie

Bonus: Vasile Alecsandri către Ion Pop-Reteganul