Home » COMPARTIMENTUL INFORMATIC

COMPARTIMENTUL INFORMATIC

Compartimentul informatic desfășoară următoarele activități:

 

 • administrează rețeaua de calculatoare a Bibliotecii, sistemul integrat biblioteconomic TINREAD cu modulele catalogare, Web OPAC, circulație, control seriale, achiziții, Z39.50, împrumut interbibliotecar, catalog colectiv, generator de rapoarte, circulație și programul de legislație LEX EXPERT;
 • asigură securitatea sistemului informatic și a protecției datelor;
 • organizează, gestionează și asigură întreținerea și arhivarea resurselor electronice din Bibliotecă (baze de date bibliografice, publicații electronice, documente în format electronic etc.);
 • asigură suportul de specialitate în realizarea bibliografiilor, dicționarelor editate de Bibliotecă;
 • propune parteneriate cu alte instituții infodocumentare pentru achiziționarea de resurse electronice;
 • asigură inițierea și dezvoltarea profesională a personalului bibliotecii în probleme informatice;
 • întocmește documentația necesară pentru achiziția de echipamente și programe IT;
 • administrează pagina de internet a Bibliotecii – www.bjbn.ro;
 • administrează pagina de facebook a Bibliotecii Județeane “George Coșbuc” Bistrița-Năsăud;
 • asigură implementarea infrastructurii informatice și funcționarea sistemului informatic al Bibliotecii pentru ca aceasta să își îndeplinească misiunea și funcțiile stabilite prin lege;
 • asigură accesul utilizatorilor la bazele de date proprii bibliotecii, precum și la cele din rețeaua Internet;
 • asigură dezvoltarea și modernizarea permanentă a sistemului informatic, sprijinind Biblioteca în demersul său de a oferi utilizatorilor noi servicii și produse;
 • asigură comunicarea sistemului informatic al Bibliotecii cu alte sisteme informatice ale bibliotecilor din țară și din străinătate, pentru a oferi platforma tehnică necesară în proiectele de cooperare;
 • asigură suport tehnic și consultanță de specialitate pentru utilizatori și bibliotecari;
 • asigură funcționarea tuturor programelor informatice pentru desfășurarea în condiții optime a activității bibliotecii;
 • asigură accesul personalului la bazele de date din rețeaua Internet, precum și serviciile de poștă electronică;
 • asigură accesul utilizatorilor la bazele de date proprii bibliotecii, precum și la cele din rețeaua Internet;
 • asigură implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese, conform prevederilor Legii nr.176/2010, cu modificările și completărilor ulterioare.

 

Acest compartiment este gestionat de către dl.  Camil Hosu.