CONSTANTIN CIOPRAGA – 85 de ani de la moarte

Data: 12.05.2021       Beneficiar: Comunitatea bistrițeană

CONSTANTIN CIOPRAGA – 85 de ani de la moarte
CONSTANTIN CIOPRAGA – 85 de ani de la moarte
(12 mai 1916, Pașcani – 2 feb. 2009, Iași)
Critic și istoric literar român, poet, memorialist
Profesor universitar
Membru de onoare al Academiei Române
 
 
„Nu suntem, ca literatură naţională, nici subliniat tragici, nici excesiv exuberanţi, ci aşa cum ne-au fost împrejurările. Aşa-numitul „tragic al istoriei”, vizibil în destinul multor naţiuni, s-a convertit, la noi, într-o imensă voinţă de înfrunta. Când cu surâsul său sarcastic, Voltaire găsea că aproape totul este imitaţie, avea în vedere, se pare capacitatea modelatoare a valorilor perene devenite patrimoniu general. Personalitatea implică altceva: aptitudine de asimilare, noi disponibilităţi demiurgice, forţă de iradiere. Influenţele sunt transformate, reprofilate, aglutinate – potrivit unor scopuri precise. Cu alte cuvinte, identitatea naţională, în aspectul ei fundamental, înseamnă diferenţiere, o particulară deschidere spre existenţă în care se reflectă o conştiinţă colectivă. De o parte personalitatea ca realitate globală, sintetizatoare, înţeleasă ca o suită neîntreruptă de revelaţii şi adăugiri, de alta ideea de specificitate, iată noţiuni interferente, conturându-se din perspectiva unei terra viva, spaţiu modelat de istorie, prelucrat necontenit, din mii de unghiuri.” Constantin Ciopraga
 
 
Opera publicată
 
1. „Calistrat Hogaș“. București, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960.
2. „G. Topârceanu”. București, Editura pentru Literatură, 1966.
3. „Mihail Sadoveanu”. București, Editura Tinretului, 1966.
4. „Portrete și reflecții literare”. București, Editura pentru Literatură, 1967.
5. „Literatura română între 1900 și 1918”. Iași, Junimea, 1970.
6. „Hortensia Papadat-Bengescu”. București, Cartea Românească, 1973.
7. „Personalitatea literaturii române”. Iași, Junimea, 1973. (versiune franceză 1985, versiune engleză 1981)
8. „Ecran interior. Poeme”. Iași, Junimea, 1975.
9. „Între Ulysse și Don Quijote”. Iași, Junimea, 1978.
10. „Mihail Sadoveanu. Fascinația tiparelor originale. București, Editura Eminescu, 1981.
11. „Propilee. Cărți și destine”. Iași, Junimea, 1984.
12. „Nisipul. Roman”. București, Cartea Românească, 1989.
13. „Poezia lui Eminescu. Arhetipuri și metafore fundamentale”. Iași, Junimea, 1990.
14. „Amfiteatru cu poeți“. Iași, Junimea, 1995.
15. „Personalitatea literaturii române”. Iași, Institutul European, 1997.
16. „Amfiteatru cu poeți“. Ed. a doua revăzută. 2001.
17. „Baltagul. Privire critică“. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002.
18. „Partituri şi voci. Poeţi ai acestui timp”. Iaşi, Junimea, 2004.
19. „Interviuri”. Cluj-Napoca, Limes, 2007.
20. „Personalitatea literaturii române”. Iași, Princeps Edit, 2007.
21. „Între Ulysse și Don Quijote”. Iași, Princeps Multimedia, 2011.
 
 
Opera publicată
 
1. „Calistrat Hogaș“. București, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960.
2. „G. Topârceanu”. București, Editura pentru Literatură, 1966.
3. „Mihail Sadoveanu”. București, Editura Tinretului, 1966.
4. „Portrete și reflecții literare”. București, Editura pentru Literatură, 1967.
5. „Literatura română între 1900 și 1918”. Iași, Junimea, 1970.
6. „Hortensia Papadat-Bengescu”. București, Cartea Românească, 1973.
7. „Personalitatea literaturii române”. Iași, Junimea, 1973. (versiune franceză 1985, versiune engleză 1981)
8. „Ecran interior. Poeme”. Iași, Junimea, 1975.
9. „Între Ulysse și Don Quijote”. Iași, Junimea, 1978.
10. „Mihail Sadoveanu. Fascinația tiparelor originale. București, Editura Eminescu, 1981.
11. „Propilee. Cărți și destine”. Iași, Junimea, 1984.
12. „Nisipul. Roman”. București, Cartea Românească, 1989.
13. „Poezia lui Eminescu. Arhetipuri și metafore fundamentale”. Iași, Junimea, 1990.
14. „Amfiteatru cu poeți“. Iași, Junimea, 1995.
15. „Personalitatea literaturii române”. Iași, Institutul European, 1997.
16. „Amfiteatru cu poeți“. Ed. a doua revăzută. 2001.
17. „Baltagul. Privire critică“. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002.
18. „Interviuri”. Cluj-Napoca, Limes, 2007.
19. „Personalitatea literaturii române”. Iași, Princeps Edit, 2007.
 
 
Debut şi colaborări
 
A debutat în revista „Luminița” din Pașcani (1931)
A colaborat la revistele „Curentul literar”, „Curier ieșean” şi „Viața Basarabiei”
 
 
Referinţe
 
1. Bălan, Ion Dodu. „Constantin Ciopraga – Personalitatea literaturii române”. În: Bălan, Ion Dodu. „Artă şi ideal”. Bucureşti, Editura Eminescu, 1975, p. 191-195.
2. Iorgulescu, Mircea. „Feţele istoriei literare”. În: Iorgulescu, Mircea. „Al doilea rond”. Bucureşti, Cartea Românească, 1976, p. 71-74.
3. Dimisanu, Gabriel. „Structura tendinţelor structurătoare”. În: Dimisanu, Gabriel. „Opinii literare”. Bucureşti, Cartea Românească, 1978, p. 216-220.
4. ***. „Dicţionar de literatură română. Scriitori, reviste, curente”. Bucureşti, Editura Univers, 1979, p. 103-104.
5. ***. „Dicţionarul scriitorilor români”. Vol. 1: A-C. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, p. 585-587.
6. ***. „Dicţionarul esenţial al scriitorilor români”. Bucureşti, Albatros, 2000, p. 177-179.
7. Micu, Dumitru. „Istoria literaturii române. De la creaţia populară la modernism”. Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2000, p. 726-727.
8. ***. „Dicţionarul general al literaturii române”. Vol. 2: C-D. Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2004, p. 253-255.
9. Crăciun, Boris; Crăciun-Costin, Daniela. „1500 de scriitori români clasici şi contemporani”. Iaşi, Porţile Orientului, 2010, p. 117.