„Împreună pentru o lume a păcii”

Data: 17.11.2016       Beneficiar: Comunitatea bistrițeană

„Împreună pentru o lume a păcii”

„Săptămâna Educaţiei   Globale”  este  un  proiect   naţional   care   îşi   propune   să   faciliteze integrarea activă a elevilor în societatea contemporană, urmărind principiul echităţii şi egalităţii de şansă, proiect a cărui temă pentru anul 2016 o reprezintă sintagma „Împreună pentru o lume a păcii”. Activitatea desfăşurată de prof. Alina Tomi şi prof. Roxana Kovacs de la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistriţa, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, s-a centrat pe identificarea câtorva tipuri de conflicte literare cu ajutorul marilor opere ale literaturii universale, pentru ca, prin transfer, elevii să dobândească pârghiile necesare depăşirii unor conflicte din viaţa de zi cu zi.

„Utilitatea conflictului în opera literară în plan educaţional rezidă exact în lecțiile pe care ni le poate da. Conflictele sunt adesea percepute ca lupte care trebuie câştigate, de aceea dezvoltă odinamică internă ce intervine în procesul de reglementare paşnică şi constructivă. Conflictul este definit drept pozitiv sau negativ, în funcţie de direcţia de acţiune a părţilor implicate. Şi, pentrucă diferenţele individuale fac parte din viaţă, identificarea unor soluţii viabile pentru rezolvarea conflictelor sau moduri de a le anticipa pot reprezenta căi de ameliorare a vieţii. Şi conflictul dintr-o operă epică sau dramatică se defineşte ca un dezacord, o dispută, o luptă între două sau mai multe personaje, fiind un factor care poate orienta desfăşurarea acţiunii unei opere literare. Analiza tiparelor comportamentale ale personajelor poate servi drept model pentru stabilirea premiselor pentru o soluţionare constructivă a conflictelor, promovând, în rândul elevilor, un comportament adecvat şi dezvoltând relaţii interpersonale pozitive.” (prof. Roxana Kovacs, prof.Alina Tomi)