In honorem: prof. Ana Filip

Data: 09.06.2018       Beneficiar: Comunitatea bistrițeană

In honorem: prof. Ana Filip

Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.
Salva. In honorem: prof. Ana Filip.