Home » CONSULTAREA DOCUMENTELOR ÎN SALA DE LECTURĂ

CONSULTAREA DOCUMENTELOR ÎN SALA DE LECTURĂ

Pentru obţinerea documentului de biblioteca în vederea consultării pe loc, utilizatorul completează un buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat.

Documentele de bibliotecă solicitate în vederea consultării pe loc se vor utiliza numai în secţiile care le gestioanează.

Discurile, casetele audio, casetele video şi DVD-urile de la Compartimentul Mediateca se studiază şi se vizionează în sala special amenajată, pe baza completării buletinului de cerere respectând prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare.

CD-ROM-urile se consultă, cu excepţia celor instalate în sistem, în cadrul Compartimentului Mediateca.

Pentru protejarea unor categorii de documente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, se dispun măsuri speciale de consultare după cum urmează:

– Documentele de bibliotecă din fondul colecţiilor speciale-bibliofile şi cele din fondul tradiţional se pot consulta în sala de lectură  în urma completării unui tipizat;

– Utilizatorii nu pot fotocopia cu aparate analogice sau digitale proprii documentele care fac parte din fondul colecţiilor speciale-bibliofile şi fondul tradiţional, decât cu aprobarea conducerii;

– Documentele din fondul colecţii speciale-bibliofile şi fondul tradiţional cu stare fizică precară nu se pot consulta;

– Documentele ce fac parte din fondul colecţiilor speciale-bibliofile şi fondul tradiţional pot fi consultate pe baza legitimaţiei de cercetător sau a altui document care atestă obiectul unei cercetări ştiinţifice;

– Dacă pentru documentele din fondul tradiţional există reeditări, se vor consulta numai acestea din urmă. Excepţie fac cererile de documentare în vederea redactării de lucrări ştiinţifice, menţionate pe verso-ul buletinelor de cerere;

– Documentele din fondul “depozit legal” constituie “fond intangibil” şi nu pot fi consultate.

Utilizatorul este obligat să verifice la primire, starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalând defecţiunile. La restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Utilizatorul va restitui documentul de bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit. În caz contrar, va răspunde material pentru prejudiciul cauzat.