In memoriam: Gheorghe Pleș (16 oct. 1946, Năsăud – 14 apr. 2021, Bistriţa)

GHEORGHE PLEŞ
(16 oct. 1946, Năsăud – 14 apr. 2021, Bistriţa)
 
 • Matematician, profesor, istoric, pedagog
 • Director (1982-1990, 1995-1997), director-adjunct (2002-2005) şi profesor (1969-2011) la Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud
 • Profesor cooperant de matematică în Regatul Maroc (1976-1980) și în Franța (1992-1993)
 • Profesor asociat al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (1998-2013)
 • Membru în Consiliul Național al Societății de Științe Matematice din România (1994-1998)
 • Membru al ASTREI centrale și năsăudene, președinte al Secțiunii Științifice ASTRA
 • Doctor în Științele Educației la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2004)

 

Cărţi publicate:
 
 1. „Modernizarea curriculumului matematic pentru profilul liceal umanist şi Colegiul de institutori”. Cluj-Napoca, [s.n.], 2004.
 2. „Școlile Năsăudului (1635-2015)”. Vol. I-III. Cluj-Napoca, Napoca Star, 2016-2018.
 3. „Ortodoxia românească în istorie și contemporaneitate. Articole, eseuri și note de lectură”.Cluj-Napoca, Renașterea, 2019.
 4. „Veronica Micle. De la mit spre adevăr”. Cluj-Napoca, Napoca Star, 2020.

 

Coordonator sau coautor:
 
 • „Liceul „George Coșbuc” Năsăud (1863-1988). Micromonografie”. Năsăud, 1988.
 • „Monografia Orașului Năsăud (1245-2012)”. Vol. II. Cluj Napoca, Napoca Star, 2013.
 • „Monografia Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud la 150 de ani de istorie (1863-2013)”. Cluj Napoca, Napoca Star, 2013.
 • „Educație și formare – repere teoretice și practice”. Cluj Napoca, Eikon, 2014.

 

Colaborări:
 
Reviste științifice și literar istorice: „Gazeta Matematică” (Seria B), Anuarul Matematic al Filialei Bistrița a S.S.M.R., Buletinul Informativ al Casei Personalului Didactic din Bistrița, „Arhiva Someșană” (Seriile a II a și a III-a), „Tribuna Ideilor”, „Amalgam” și „Muza Someșană” (Năsăud), „Răsunetul”, „Valențe” și „Studii și Cercetări Etnoculturale” (Bistrița), „Tribuna”, Studia Universitatis „Babeș Bolyai” (Psychologia, Paedagogia) și Almanah cultural științific „Virtus Romana Rediviva” (Cluj Napoca).
 
 
Distincţii:
 
 • Titlul de „profesor evidenţiat” prin ordinul ministrului învățământului nr. 2904/1982
 • Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a (2005)
 • Diplomă de excelenţă pentru contribuţii la dezvoltarea Extensiei universitare Năsăud din partea Universității Babeș-Bolyai (2014)
 • Medalia jubiliară/Diploma jubiliară cu prilejul împlinirii a 100 de ani de apariţie neîntreruptă a revistei Gazeta Matematică (1995) şi „Medalia jubiliară de aur” (1990-2010), din partea Societății de Științe Matematice din România
 • „Medalia Asociaţiunea „ASTRA” – 150 de ani” (1861-2011) şi „Diploma de recunoştinţă” (2009), din partea Asociațiunii ASTRA

 

Webgrafie:
1. Vertic, Monica; Vertic, Traian. „Profesor doctor Gheorghe Ples – 70”, 20.10.2016.
2. Daroşi, Mircea. „Prof. dr. Gheorghe Pleş, premiat de Academia Română pentru lucrarea “Şcolile Năsăudului’’, 12.12.2019.
3. Marțian, Ironim. „Matematicianul năsăudean dr. Gheorghe Pleș, la ceas aniversar – 74”, 16.10.2020.
4. Abrudan, Mircea Gheorghe. „In Memoriam Profesor Dr. Gheorghe Pleș (16 octombrie 1946 – 14 aprilie 2021) ”, 14.04.2021.
5. Marţian, Ironim. „Prof. dr. Gheorghe Pleş din Năsăud a trecut poarta veşniciei! Drum lin!”, 14.04.2021.