CASA MEMORIALĂ “ANDREI MUREȘANU” - FILIALĂ A BIBLIOTECII JUDEȚENE

Data: 28.01.2014

CASA MEMORIALĂ “ANDREI MUREȘANU”  - FILIALĂ A BIBLIOTECII JUDEȚENE

 

Localitatea: Bistriţa
Adresa: Andrei Mureșanu, nr. 33

Casa în care a copilărit viitorul poet Andrei Mureşanu, construită la începutul secolului al XIX–lea în stilul caselor româneşti tradiţionale - plan dreptunghiular, cu tindă, cu "cameră de oaspeţi" şi bucătărie cu cuptor, totul mărginit spre curte de un pridvor de lemn cu stâlpi frumos ciopliţi - a fost readusă, prin grija Consiliului Municipal, în 1983-1984, la forma iniţială. Lucrările de restaurare au fost efectuate conform proiectului întocmit de arhitecta Mariana Michiu.

După restaurare, din august 1984, casa adăposteşte o expoziţie de istorie a revoluţiei române de la 1848.

Aici funcţionează, din decembrie 1994, filiala Bibliotecii Judeţene, ce găzduieşte un fond de aproape 20.000 de volume. De asemenea, prin programul Biblionet, implementat din anul 2010, filiala Bibliotecii Judeţene oferă comunităţii locale accesul la informaţie prin Internet.

Pe peretele dinspre stradă, pe o placă de marmură, se poate citi următoarea inscripţie: "În această casă şi-a petrecut o parte a copilăriei poetul Andrei Mureşanu, participant la Revoluţia de la 1848 ".

Viaţa şi activitatea "bardului Revoluţiei de la 1848" sunt ilustrate prin acte oficiale, scrisori, cărţi şi publicaţii, păstrându-se şi fotografia casei natale a poetului. Alături de creaţia literară, este reflectată şi cea de ziarist patriot, ca şi cea de dascăl şi traducător.

Totodată, expoziţia evidenţiază strânsele legături dintre revoluţionarii români din cele trei provincii istorice româneşti, puternicul caracter unitar al ideilor şi acţiunilor revoluţionare, precum şi aspecte în parte inedite ale evenimentelor revoluţionare desfăşurate pe teritoriul actual al judeţului

Bistriţa-Năsăud.