MIHAELA URSA

Mihaela Ursa (n. 25 septembrie 1971, Sîngeorz-Băi) Teoretician şi critic literar. A absolvit Facultatea de Litere din Cluj (1995), unde este în prezent lector doctor şi director al Departamentului de Literatură Comparată. Doctorat, magna cum laude, 2004, cu teza Înainte şi după structuralism: subiectul auctorial în teoria americană a anilor 80. Bursier postdoctoral al Academiei Române în cadrul unui proiect al Uniunii Europene. Debut absolut în Tribuna, 1990.

A coordonat Divanul scriitoarei (Cluj, Limes, 2010), a colaborat la volume colective şi la diferite publicaţii literare (peste 300 de articole, studii, cronici, anchete în „Steaua”, „Apostrof”, „Vatra”, „Cultura”, „Observator cultural”, „Dilema veche” ş.a.).

Întreţine un blog de autor:  http://mihaelaursa.wordpress.com.

Volume: Optzecismul şi promisiunile postmodernismului (Piteşti: Paralela 45, 1999); Gheorghe Crăciun – monografie (Braşov: Aula, 2000); Scriitopia (Cluj: Dacia, 2005, ediţia revăzută în 2010), şi Eroticon. Tratat despre ficţiunea amoroasă (în curs de apariţie la Cartea Românească, 2012).

Coautor în volume colective: Spiritul critic la Liviu Petrescu, (Sanda Cordoş ed.), Editura Limes, Cluj, 2011; Tovarăşe de drum. Experienţa feminină în comunism, (Dan Lungu şi Radu Pavel Gheo, eds.), Editura Polirom, Iaşi, 2008 (în italiană Compagne din viaggio, 2011, ed. Sandro Teti di Roma); Concepte şi metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma, (Corin Braga, ed.), Editura Polirom, Iaşi, 2007; Starea prozei, (Irina Petraş ed.), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2007; Clujul literar, (Irina Petraş ed.), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2007; Tzara mea. Stereotipii româneşti (Ruxandra Cesereanu, ed.), Editura Institutul Cultural European, (vezi: “Portrete de femei, portrete de bărbaţi. Stereotipii de gen în România”), 2006; Dicţionar analitic de opere literare româneşti (Ion Pop, ed.), Vol. I-IV, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj, 1999-2003, respectiv 2006 pentru ediţia finală

Premii: Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, pentru istorie şi teorie literară, 2005; Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România pentru cea mai bună carte de teorie literară, 2005; Premiul cercetării ştiinţifice al Universităţii „Babeş-Bolyai”, 2005; Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România şi al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, 1999; Premiul I pentru critică literară, Concursul de creaţie organizat de Asociaţia Scriitorilor din Cluj, mai-iunie 1998; Premiul I pentru critică literară „Octavian Goga”, acordat de Consiliul Local Cluj-Napoca, 1998; 1992-1996, diverse premii la colocvii, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti.