Home » Misiunea Bibliotecii

Misiunea Bibliotecii

Misiunea fundamentală a Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistrița-Năsăud este cea de furnizor de informaţie.

Misiunea fundamentală a Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistrița-Năsăud este cea de furnizor de informaţie. Ca instituţie publică, având acest rol, ea este integrată în sistemul naţional de biblioteci care, prin structuri, funcţionalităţi şi servicii proprii, răspunde cerinţelor complexe de informare, studiu, lectură, educaţie şi de petrecere a timpului liber exprimate de membrii comunităţilor.

Activitatea sa se structurează în funcţie de serviciile oferite pe următoarele criterii:

 • Criteriul evoluţiei, potrivit căruia activităţile tradiţionale de bază sunt menţinute şi dezvoltate, evoluând dinspre tradiţional spre modern. În cazul colecţiilor, de exemplu, nu mai este atât de importantă mărimea lor şi cantitatea de documente stocate în depozite, ci măsura în care acestea sunt expuse în acces direct şi comunicate în spaţii deschise pentru a fi accesibile publicului.

 Documentele pe suport electronic vin în completarea colecţiilor de carte tipărită, contribuind la o mai bună informare a comunităţii beneficiare.

Informatizarea serviciilor de bibliotecă asigură cititorului un plus de implicare pentru ca acesta, alături de sprijinul acordat de bibliotecar, să obţină în timp util accesul la informaţia căutată. Astfel încât, acest proces de împrumut al documentelor, restituirea documentelor, rezervarea de titluri, prelungirea termenului de împrumut, căutarea pur şi simplu a informaţiei, să fie optimizat.

Toate serviciile Bibliotecii îşi centrează acţiunea profesională şi de deservire pe utilizator şi spre necesităţile acestuia.

În momentul de faţă, asistăm la o convieţuire de natură complementară între serviciile tradiţionale şi cele moderne, astfel încât utilizatorul se află în ipostaza benefică de a opta pentru serviciul cel mai convenabil oferit de Bibliotecă la un moment dat. Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistrița-Năsăud evoluează pe an ce trece de la o bibliotecă strict tradiţională la una cu valenţe moderne, în care informaţia stocată în manieră clasică este completată fericit de cea stocată în regim electronic. De asemenea, serviciile tradiţionale ale Bibliotecii îşi schimbă configuraţia, funcţie de progresul tehnologic la care programele în derulare ale instituţiei aderă adecvat. O proiecţie pentru viitor şi care trebuie să se regăsească în programele Bibliotecii este dezvoltarea folosirii de către utilizator a serviciilor bibliotecii de la distanţă, pe care s-a pus accent și în anul 2021. Pentru aceasta, se impune accelerarea procesului de informatizare a serviciilor şi pregătirea specifică a personalului în vederea asigurării asistenței şi consultanței beneficiarilor.

 • Criteriul valorii publice, urmare căruia Biblioteca se implică spre a aduce beneficii comunităţii, prin cultivarea în rândul preşcolarilor şi şcolarilor a lecturii de calitate, susţinerea educaţiei permanente, sprijinirea reconversiei profesionale, combaterea excluziunii sociale etc.
 • Criteriul diferenţei, potrivit căruia Biblioteca oferă servicii complementare, specifice, contribuind la o mai bună circulaţie a informaţiilor şi valorilor.
 • Criteriul valorificării moştenirii culturale, prin care Biblioteca îşi asumă rolul de a identifica, selecta şi promova elemente ale culturii locale şi de integrare a acestora în circuitul patrimoniului cultural naţional.
 • Criteriul creativităţii, potrivit căruia Biblioteca are menirea de a descoperi, încuraja şi promova tinere talente din varii domenii.
 • Criteriul interdisciplinarităţii, graţie căruia Biblioteca atrage în manifestările ei cultural-științifice actanţi din toate domeniile culturii şi civilizaţiei umane.

Principalele responsabilități pentru îndeplinirea misiunii Bibliotecii Județene „George Coşbuc” Bistrița-Năsăud sunt:

 • achiziţionează, colectează, prelucrează şi păstrează colecţii de documente, indiferent pe ce suport sunt realizate;
 • asigură acces public la colecţii fără discriminare, tuturor membrilor comunităţii;
 • furnizează informaţii publice şi neutre;
 • prestează servicii tradiţionale şi moderne în spirit inovator;
 • contribuie, prin acţiuni culturale specifice, la dezvoltarea şi menţinerea unei societăţi democratice;
 • susţine educația permanentă;
 • susţine diversitatea culturală şi lingvistică, cultivând principiul alterităţii;
 • contribuie la formarea de abilităţi în utilizarea serviciilor electronice;
 • promovează lectura şi învăţarea informală;
 • contribuie la menţinerea interesului pentru lectură;
 • organizează manifestări cu caracter cultural, educativ, social şi economic;
 • contribuie la valorificarea moştenirii culturale locale şi integrarea acesteia în patrimoniul cultural naţional;
 • contribuie la facilitarea dialogului intercultural şi interdisciplinar;
 • susţine constant creativitatea în rândul elevilor şi studenţilor;
 • contribuie la promovarea culturii scrise prin programe editoriale specifice.

Direcţiile enumerate se dezvoltă într-un cadru valoric asumat instituţional de-a lungul timpului, având la bază următorul set de principii:

 • accesul tuturor la informaţie, cunoaştere şi cultură;
 • promovarea alfabetizării informaţionale;
 • dezvoltarea valorilor civice şi ale coeziunii sociale;
 • respectarea principiilor umaniste: democraţia, diversitatea, echitatea, intimitatea;
 • colaborarea şi parteneriatele;
 • flexibilitatea şi răspunderea;
 • iniţiativa şi inovaţia;
 • nediscriminarea şi egalitatea de şanse;
 • diversitatea culturală.