Misiunea bibliotecii

Biblioteca Judeţeană George Coşbuc Bistriţa Năsăud,  deserveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Bistriţa şi judeţul Bistriţa-Năsăud, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

OBIECTIVELE PRIORITARE:

I. Consolidarea rolului bibliotecii judeţene că principala instituţie de cultură şi educaţie;

II. Modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru utilizatori.


COORDONATELE ESENŢIALE ALE ACTIVITĂŢII:

 • Achiziţionarea unităţilor de biblioteca în concordanţă cu principiile: asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei.
 • Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de biblioteca. Prestarea unei game atractive de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informaţii, accentuând rolul bibliotecii că spaţiu informaţional.
 • Asigurarea unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o oferta de educaţie continuă şi prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu.
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ între bibliotecar şi utilizator.
 • Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului de specialitate din reţeaua bibliotecilor publice prin forme moderne, atractive.
 • Diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii comunităţii prin organizarea manifestărilor culturale de valorificare a patrimoniului.
 • Susţinerea unui dialog cultural de înalta ţinută între grupuri şi indivizi în cadrul dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, medalioanelor aniversare şi comemorative organizate în scopul accentuării rolului bibliotecii că spaţiu al comunicării şi contactelor;
 • Proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept Centru multicultural;
 • Monografii ale comunelor din Bistriţa-Năsăud, care vor fi reunite în cadrul unui ghid al acestora;
 • Sprijinirea bibliotecilor publice din judeţ privind achiziţiile de cărţi, cu accent pe cărţile valoroase din punct de vedere al interesului comunităţii locale, prin implementarea şi derularea de programe culturale adecvate
 • Stabilirea unei relaţii cu românii din diaspora (Republica Moldova, Spania, etc);
 • Realizarea parteneriatului cultural-educaţional cu instituţii de cultură şi educaţie din municipiu şi judeţ, precum şi cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.
 • Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass-media.