PAHOMIE DE LA GLEDIN

Acest sfânt părinte, s-a născut în satul Gledin în ţinutul Bistriţei ardelene în preajma anului 1674 din părinţi dreptmăritori de Dumnezeu: preotul Eftimie şi prezbitera Ana, primind la botez numele de Petru. Încă din vremea venirii sale a avut parte de nenumărate suferinţe, dreapta credinţă ortodoxă fiind prigonită de stăpânirile străine. 

Ajunge în Moldova unde este primit ca frate la Mănăstirea Neamţ. Aici va parcurge, după rânduială, toate încercările duhovniceşti. În 1967 la vârsta de 25 de ani a fost călugărit, iar la nici 30 de ani este numit stareţ al Mănăstirii, pe care o va conduce până în anul 1704. Cuviosul Pahomie pleacă la Kiev, unde, la Lavra Pecerska, îl cunoaşte pe Sfântul Dimitrie al Rostovului, căruia îi devine ucenic. Se întoarce la Mănăstirea Neamţ în 1706 şi se hotărăşte să aleagă sihăstria într-o pădure lângă muntele Chiriacul. De aici sihastrul Pahomie a fost chemat pentru scaunul episcopal de la Roman. L-a uns domn pe Nicolae Mavrocordat în biserica Sfântul-Nicolae, la 8 noiembrie 1711. La 1 martie 1714, Pahomie părăseşte de bună voie scaunul arhieresc şi se retrage din nou lângă muntele Chiriacu. După multe necazuri, porneşte în pribegie la Kiev. Va trece la cele veşnice în aprilie 1724. Înainte de a se muta la Domnul a îmbrăcat marea schimă sub numele de Pimen. Moaştele sale sunt păstrate până astăzi în paraclisul Sfântul Ştefan din Lavra Pecerska.