Bistriţa în cărţi poştale

Din colecţia d-lui Mircea Calu

* Nîsner Bistritz / Nîzn / Bîsterts

* Nosen / Bistrz

* Bâstro = Repede

16 Iulie 1264 într-un document emis de Papa Urban al IV-lea... "numit în limba obişnuită Bistriche, Rodna"

În data de 29 decembrie 1330 rele Carol Robert acordă oraşului dreptul de Jude, la 24 aprilie 1353 rele Ludovic de Sigismund acordă dreptul de târg...

  detalii