Fond documentar

Fond documentar

 
Activităţi:
 
- organizează, conservă şi prelucrează colecţiile de carte veche încredinţate în concordanţă cu normele elaborate de Minsterul Culturii şi Cultelor;
 
- pune la dispoziţia utilizatorilor publicaţiile deţinute pentru studiu, cercetare şi documentare;
 
- elaborează bibliografii retrospective, organizează acţiuni cultural-științifice de popularizare a colecţiilor;
 
- dezvoltă fondul de publicaţii, documente în colaborare cu Comisia de achiziţii;
 
Colecţii:
 
- însumează 22.164 unităţi de bibliotecă, fiind structurate astfel: enciclopedii, dicţionare, lexicoane, literatură de referinţă;
 
- cuprinde: carte veche românească până la 1830, carte veche străină până la 1800, carte rară românească şi străină între 1830-1918, periodice până la 1944;
 
- majoritatea unităţilor de bibliotecă provine din biblioteca Gimnaziului Evanghelic din Bistriţa. Nucleul acestei biblioteci a luat fiinţă odată cu şcoala, despre care există date documentare din 1388;
 
- predomină publicaţiile în limbile germană, latină şi maghiară;
 
– cea mai veche carte este Biblia Impressa Venetiis P Franciscus de Heilbrun et Nicolaus de Francofordla Socios. M.CCCC.LXXV, o ediţie a Vulgatei în traducerea Sfântului leronim;
 
- în colecţie sunt prezente operele clasicilor greci şi latini (Aristotel, Cicero, Hesiod, Ovidiu), lucrările marilor reformatori ai religiei ( Luther, Melachton), ale umaniştilor (Bonfinius, Sambuccus, Toppeltinus, Nicolaus Olahus) şi iluminiştilor;
 
- volumele conţin ex-Iibrisurile şi însemnările unor personaliăţi: Martin Brenner, Andreas Pyr, Adam Teutsch, Bethlen Lajos, Georg Csellner, Michael Fogarasi, Eugen von Friedenfels, Theodor Karajan, Joseph Schmidt, Andreas Zimmermann etc.
 
 

Personal:

Molnar Gabriela


Program:

Luni – vineri: 8.00 -16.00
Sâmbătă - dumincă: închis

Adresa: str. Alexandru Odobescu, nr. 11
Telefon: 0363 401355 int. 118
Email: bjbncarteveche@yahoo.com