Home »

Profilul beneficiarului actual

Beneficiarul actual al Bibliotecii este, astăzi, un beneficiar mult mai bine informat, datorită facilităților create de noile tehnologii. Utilizatorul Bibliotecii solicită, de cele mai multe ori, informații exacte și punctuale, ceea ce necesită o continuă determinare și provocare pentru personalul Bibliotecii.

Între beneficiarii instituţiei noastre se pot număra cele mai diverse  categorii socio-profesionale şi de vârstă.

Pe parcursul anului, având în vedere contextul epidemiologic, activitatea compartimentelor de împrumut a fost afectată existând perioade cu accesul liber interzis la raft al utilizatorilor. Astfel că, s-a modificat substanțial aportului bibliotecarului în satisfacerea cerințelor cititorului. Biblioteca analizează constant, în regim statistic, necesităţile utilizatorilor, monitorizează indicele de atragere la lectură, gradul de satisfacție al utilizatorilor față de serviciile bibliotecii și folosește aceste rezultate în deciziile sale. Orientarea spre utilizator, modul în care este percepută Biblioteca în comunitate, prin imaginea pe care o au locuitorii Bistriței despre această instituţie, o îndreptăţeşte să se considere bine poziționată în mediul cultural bistrițean. Statutul ocupațional al utilizatorului/beneficiarului Bibliotecii este extrem de divers, fapt ce impune o politică de achiziții, în consecință.

Recomandările de carte, fie în scop recreativ, de documentare sau  bibliografii de specialitate au necesitat o atenție deosebită, o mai mare preocupare și implicare. Interesul permanent de a cunoaște preferințele cititorilor este primordial în momentul actual impunându-se astfel o dezvoltare profesională continuă, studiu individual și cercetare bibliografică. Programul TINREAD, implementat în anul 2014, a facilitat o mai bună performanță în relația utilizator – bibliotecă.

În perspectiva dării  în folosință de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a noii clădiri, Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu, se vor amenaja pentru comunitatea de utilizatori săli de cercetare, săli de expoziții, spații destinate păstrării și conservării cărții vechi, de patrimoniu, manuscriselor și documentelor deținute în prezent de Bibliotecă. Va fi o oportunitate pentru tinerii cercetători, pentru o mai bună cunoaștere a valorilor culturale de către studenți și elevi.

Dezvoltarea programului „Tinerii și Biblioteca” va atrage, în mod sigur, categoria utilizatorilor tineri. Aceștia vor deveni parteneri permanenți și fideli ai acțiunilor Bibliotecii.